[Nastavení tisku]

Zadejte nastavení pro tisk.
* Hodnoty vyznačené tučným červeným písmem představují výchozí nastavení pro každou položku.

[Auto. odstranit pozdržené úlohy]

[Nabídka] [Nastavení funkcí] [Běžné] [Nastavení tisku]
Určete, zda chcete automaticky smazat úlohu tisku nebo kopírování, pokud dojde k chybě a tisk se zastaví.
Pokud zadáte automatické odstranění, můžete také určit dobu před odstraněním úlohy.
[Vypnuto]
[Zapnuto]
0 až 5 až 240 (min)
99L1-08F