[Výběr PDL (Plug and Play)] (Model s dotykovým panelem)

Určete, který jazyk popisu stránky (PDL) se má použít, když je zařízení připojeno k počítači pomocí funkce Plug and Play.
* Hodnoty vyznačené tučným červeným písmem představují výchozí nastavení pro každou položku.

[Síť]

[Nabídka] [Nastavení funkcí] [Tiskárna] [Výběr PDL (Plug and Play)]
Zadejte jazyk popisu stránky (PDL), který se má použít, když je zařízení připojeno k počítači v síti pomocí funkce Plug and Play.
Chcete-li připojit zařízení jako fax, zadejte v tomto nastavení možnost [FAX].
Chcete-li připojit zařízení jako tiskárna UFR II, zadejte v tomto nastavení možnost [UFR II].
[FAX]
[UFR II]
99L1-08S