[Běžná nastavení] (Model s dotykovým panelem)

Zadejte nastavení pro provoz zámku paměti s faxy.
* Hodnoty vyznačené tučným červeným písmem jsou výchozí nastavení pro každou položku.

[Nastavit faxovou schránku]

[Nabídka] [Nastavení funkcí] [Přijmout/Přesměrovat] [Běžná nastavení]
Zadejte nastavení pro heslo zámku paměti faxu.
* [Nastavit faxovou schránku] se nemusí zobrazit v závislosti na modelu, nainstalovaných doplňcích a dalším nastavení.
[Nastavení zámku paměti faxu]
[Nabídka] [Nastavení funkcí] [Přijmout/Přesměrovat] [Běžná nastavení] [Nastavit faxovou schránku]
Místo okamžitého tisku přijatých faxů je můžete dočasně ukládat do paměti zařízení. Ukládání přijatých dokumentů do zařízení (zámek paměti) (Model s dotykovým panelem)
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Použít náhled faxu]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Tisk hlášení]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Čas zámku paměti]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Počát.čas zámku paměti]
[Konc. čas zámku paměti]

[Pokrač. v tisku při nízkém stavu kazety]

[Nabídka] [Nastavení funkcí] [Přijmout/Přesměrovat] [Běžná nastavení]
Určete, zda chcete tisknout přijaté faxy, když je v tonerové kazetě nedostatek toneru.
Tisk, když je v tonerové kazetě málo toneru, může vést ke slabému nebo vybledlému tisku. Z toho důvodu by tato možnost měla být obvykle nastavena na [Vypnuto]. Pokud je zvoleno toto nastavení a v kazetě je málo toneru, přijaté faxy budou uloženy do paměti zařízení.
Pokud je u tohoto nastavení zvolena možnost [Zapnuto], přijaté faxy se neuloží do paměti zařízení. Pokud toto povede k výsledným výtiskům, které jsou nečitelné, bude nutné požádat odesílatele, aby fax odeslal znovu.
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Tisk. zápatí PŘ. str.]

[Nabídka] [Nastavení funkcí] [Přijmout/Přesměrovat] [Běžná nastavení]
Vyberte, zda chcete do spodní části faxů tisknout datum a čas přijetí, číslo stránky a další informace.
Změna nastavení tisku pro přijaté faxy
[Vypnuto]
[Zapnuto]
99L1-091