[Síť]

Určete nastavení síťového prostředí počítače.
* Hodnoty vyznačené tučným červeným písmem představují výchozí nastavení pro každou položku.

[Vybraná kabelová/bezdrátová síť LAN]

[Nabídka] [Možnosti] [Síť]
Nastavte, zda se má zařízení připojit k síti pomocí kabelové nebo bezdrátové sítě LAN. Výběr kabelové nebo bezdrátové sítě LAN
* Pokud přepínáte z kabelové sítě LAN na bezdrátovou síť LAN, můžete změnu provést v rámci postupu ke konfiguraci bezdrátové sítě LAN.
[Kabelová síť LAN]
[Bezdrátová síť LAN]

[Nastavení bezdrátové sítě LAN]

[Nabídka] [Možnosti] [Síť]
Zadejte nastavení pro připojení zařízení k bezdrátové síti LAN a pro úsporu energie, když je zařízení připojeno k bezdrátové síti LAN.
[Nastavení bezdrátové sítě LAN]

[Nastavení přímého připojení]

[Nabídka] [Možnosti] [Síť]
Zadejte nastavení pro použití přímého připojení a pro funkci připojení. Povolení funkce Přímé připojení
[Použít přímé připojení]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Čas do ukončení přímého připojení]
0 (Vypnuto)
1 až 60 (min.)
[Nastavení režimu přístupového bodu]
[Použít vlastní SSID]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
     [SSID (1–20 znaků)]
[Použít vlastní síťový klíč]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
     [Síť. klíč (10 zn.)]
[Aktivní při určení SSID/síť. klíče]*1
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Nastavení adresy IP pro přímé připojení]
192.168.22.1
*1 V závislosti na modelu, nainstalovaných možnostech a dalších nastaveních se nemusí zobrazit.

[Snadné připojení prostřednictvím PC]

[Nabídka] [Možnosti] [Síť]
Zahájit režim bezkabelového nastavení.
Ke konfiguraci síťového nastavení pomocí Canon Laser NW Device Setup Utility vyberte režim bezkabelového nastavení.
* Nástroj Canon Laser NW Device Setup Utility můžete stáhnout z webové stránky Canon pro vaši zemi/region.
https://global.canon/en/support/

[Nastavení TCP/IP]

[Nabídka] [Možnosti] [Síť]
Zadejte nastavení pro použití stroje v síti TCP/IP.
[Nastavení TCP/IP]

[Nastavení SNMP]

[Nabídka] [Možnosti] [Síť]
Zadejte nastavení pro přípravu, monitorování a ovládání zařízení pomocí softwaru pro správu SNMP. Konfigurace SNMP
Chcete-li zajistit shodu s pokročilými specifikacemi protokolu (RFC2790) při sledování stavu zařízení, nastavte možnost [Formát. Host Resources MIB na RFC2790] na [Zapnuto].
[Nastavení SNMPv1]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Nastavení SNMPv3]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Získat info správy tiskárny od hostitele]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Formát. Host Resources MIB na RFC2790]
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Nastavení vyčleněného portu]

[Nabídka] [Možnosti] [Síť]
Zadejte, zda chcete použít vyhrazený port.
Pro úlohy, jako je tisk z počítače, skenování pomocí nástroje MF Scan Utility a konfigurace nebo procházení nastavení zařízení, používejte vyhrazený port.
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Způsob ověření vyčleněného portu]

[Nabídka] [Možnosti] [Síť]
Při používání vyhrazeného portu nastavte metodu ověřování.
Pokud zadáte možnost [Režim 2], komunikace prostřednictvím vyhrazeného portu bude omezena pouze na zabezpečené metody ověřování. To může znamenat, že se k zařízení nelze připojit ze softwaru pro správu zařízení, ovladačů nebo jiného softwaru.
[Režim 1]
[Režim 2]

[Doba čekání na připojení při spuštění]

[Nabídka] [Možnosti] [Síť]
Nastavte dobu čekání na navázání spojení při spuštění zařízení.
Pokud je zařízení připojeno přes zařízení, jako je přepínací rozbočovač, nemusí být možné se připojit k síti, i když je nastavení v zařízení správné. Pokud ano, nastavte dobu čekání a znovu se připojte.
0 až 300 (s)

[Nastavení ovladače Ethernetu]

[Nabídka] [Možnosti] [Síť]
Nastavte metodu komunikace v síti Ethernet. Ruční nastavení sítě Ethernet
Tato možnost také umožňuje zkontrolovat MAC adresu na kabelové síti LAN. Zobrazení MAC adresy kabelové sítě LAN
[Aut. detek.]
[Vypnuto]
[Režim komunikace]
[Poloviční duplex]
[Úplný duplex]
[Typ Ethernetu]
[10BASE-T]
[100BASE-TX]
[Zapnuto]
[Adresa MAC]

[Nastavení IEEE 802.1X]

[Nabídka] [Možnosti] [Síť]
Určete, zda chcete používat IEEE 802.1X.
Použijte vzdálené uživatelské rozhraní z počítače k nastavení metody ověřování IEEE 802.1X. Použití IEEE 802.1X
* [Nastavení IEEE 802.1X] se nemusí zobrazit v závislosti na modelu, nainstalovaných doplňcích a dalším nastavení.
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Nastavení brány firewall]

[Nabídka] [Možnosti] [Síť]
Určete, zda se má povolit filtr IP adres a filtr MAC adres.
Pomocí vzdáleného uživatelského rozhraní z počítače můžete nastavit výchozí zásady filtrování a adresy výjimek. Nastavení brány firewall
[Filtr adres IPv4]
[Výstupní filtr]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Vstupní filtr]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Filtr adres IPv6]
[Výstupní filtr]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Vstupní filtr]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Filtr adres MAC]
[Výstupní filtr]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Vstupní filtr]
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Nast. webové služby]

[Nabídka] [Možnosti] [Síť]
Zadejte, zda se má používat služba integrace cloudu Canon.
Chcete-li používat službu integrace cloudu Canon, musíte stroj zaregistrovat na odpovídající server.
Pomocí položky [Vydat registrační kód] můžete získat kód pro registraci.
* V některých zemích nebo oblastech nemusí být tato služba a některé aplikace dostupné.
[Využití webové služby]
[Vypnuto]
[Zapnuto]
[Vydat registrační kód]

[Dotaz webové služby]

[Nabídka] [Možnosti] [Síť]
Zařízení kontaktuje server služby integrace cloudu Canon a zjišťuje, zda jsou dostupná odeslaná tisková data.
Pokud jsou tisková data dostupná, provede se tisk.
* V některých zemích nebo oblastech nemusí být tato služba a některé aplikace dostupné.

[RMT-SW]

[Nabídka] [Možnosti] [Síť]
Běžně používejte zařízení s tímto nastavením na hodnotě [Vypnuto].
Když váš servisní zástupce provede údržbu zařízení na dálku, může tuto možnost změnit na [Zapnuto].
[Vypnuto]
[Zapnuto]

[Inicializovat nastavení sítě]

[Nabídka] [Možnosti] [Síť]
Pomocí této funkce obnovíte nastavení sítě na tovární nastavení. Inicializace specifických nastavení a dat
99L1-080