Připojení k bezdrátové síti LAN pomocí tlačítka směrovače (režim Push Button)

Pokud váš směrovač bezdrátové sítě LAN podporuje funkci WPS v režimu Push Button, můžete snadno nastavit připojení jednoduše pomocí ovládacího panelu zařízení a tlačítka na směrovači bezdrátové sítě LAN.
Pro připojení k bezdrátové síti LAN jsou vyžadována oprávnění správce.

Model s dotykovým panelem

1
Na ovládacím panelu stiskněte tlačítko [Bezdr. síť LAN nast.] na obrazovce [Domů]. Obrazovka [Domů]
Zobrazí se obrazovka [Vyberte síť].
Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte ID a PIN správce systému a poté stiskněte tlačítko [Přihlásit]. ID a PIN správce systému
Pokud se zobrazí zpráva [Povolit bezdrátovou síť LAN?], stiskněte tlačítko [Ano].
Pokud se zobrazí zpráva [Nelze vyhledat přístupový bod.], stiskněte tlačítko [Zavřít].
2
Stiskněte tlačítko [Jiná připojení].
3
Stiskněte tlačítko [Režim tl. odeslání WPS].
Zařízení začne vyhledávat přístupový bod.
4
Po zahájení hledání přístupového bodu stiskněte do dvou minut tlačítko na směrovači bezdrátové sítě LAN.
na ovládacím panelu se zobrazí [Připojeno.].
Když je zařízení připojeno k bezdrátové síti LAN, zobrazí se ikona [] na obrazovce [Domů].
Do dvou minut stiskněte tlačítko. (V závislosti na směrovači bezdrátové sítě LAN možná bude nutné muset stisknout a podržet tlačítko.)
* Podrobnosti o funkci tlačítka naleznete v návodu ke směrovači bezdrátové sítě LAN.
5
Počkejte několik minut.
Ve výchozím nastavení se IP adresa nastaví automaticky.
Chcete-li používat specifickou IP adresu, nastavte ji ručně.
Nastavení adres IPv4
Nastavení adres IPv6
Pokud se během provozu objeví chybová zpráva a spojení nelze navázat
Stiskněte tlačítko [Zavřít] a opakujte postup počínaje krokem 2.

Model s 5řádkovým displejem LCD

1
Na ovládacím panelu vyberte položku [Bezdr. síť LAN nast.] na obrazovce [Domů] a stiskněte tlačítko . Obrazovka [Domů]
Zobrazí se obrazovka [Vyberte síť].
Pokud se zobrazí přihlašovací obrazovka, zadejte ID a PIN správce systému a poté stiskněte tlačítko [<Přihlásit>] . ID a PIN správce systému
Pokud se zobrazí zpráva [Povolit bezdrátovou síť LAN?], vyberte možnost [Ano] a stiskněte tlačítko .
Pokud se zobrazí zpráva [Nelze vyhledat přístupový bod.], stiskněte tlačítko .
2
Vyberte položku [Jiná připojení] a stiskněte tlačítko .
3
Vyberte položku [Režim tl. odeslání WPS] a stiskněte tlačítko .
Zařízení začne vyhledávat přístupový bod.
4
Po zahájení hledání přístupového bodu stiskněte do dvou minut tlačítko na směrovači bezdrátové sítě LAN.
Do dvou minut stiskněte tlačítko. (V závislosti na směrovači bezdrátové sítě LAN možná bude nutné muset stisknout a podržet tlačítko.)
* Podrobnosti o funkci tlačítka naleznete v návodu ke směrovači bezdrátové sítě LAN.
5
Když se na ovládacím panelu zobrazí zpráva [Připojeno.], stiskněte tlačítko .
Když je zařízení připojeno k bezdrátové síti LAN, zobrazí se ikona [] na obrazovce [Domů].
6
Počkejte několik minut.
Ve výchozím nastavení se IP adresa nastaví automaticky.
Chcete-li používat specifickou IP adresu, nastavte ji ručně.
Nastavení adres IPv4
Nastavení adres IPv6
Pokud se během provozu objeví chybová zpráva a spojení nelze navázat
Stiskněte tlačítko a opakujte postup počínaje krokem 2.
99L1-01A