Csoportok felvétele a címjegyzékbe (Kezelőpanel) (Érintőpaneles modell)

A kezelőpanel használatával csoportosan is bejegyezhet címeket a címjegyzékbe.
Egy csoporthoz csak azonos típusú rendeltetési helyeket jegyezhet be.
Szükséges előkészületek
A csoporthoz hozzáadott rendeltetési helyeket bejegyezheti a készülék címjegyzékébe. Címek felvétele a címjegyzékbe (Kezelőpanel) (Érintőpaneles modell)
1
A kezelőpanelen válassza ki a [Főképernyő] [Címjegyzék] elemét. [Főképernyő] képernyő
2
Nyomja meg a [Címbejegyzés] lehetőséget.
Megjelenik az [Bejegyzés, mint] képernyő.
Ha megjelenik a [Címjegyzék PIN] képernyő, adja meg a PIN-kódot, és nyomja meg az [Alkalmaz] gombot.
A rendeltetési helyek szűréséhez és megjelenítéséhez válassza ki a címjegyzék képernyőjének tetején lévő indexet.
3
Nyomja meg a [Kódtárcsás] vagy [Egyérintéses] elemet, majd nyomja meg a [Csoport] gombot.
Megjelenik az [Csoport] képernyő.
Ha a [Kódtárcsás] elemet választotta, a be nem jegyzett kódolt hívószámok beállítása automatikus, és megjelenik a [Csoport] képernyő.
Ha az [Egyérintéses] elemet választotta, válassza ki a bejegyezni kívánt számot.
Ezt a számot később módosíthatja.
4
Nyomja meg a [Név:] lehetőséget, adja meg a nevet, majd nyomja meg az [Alkalmaz] gombot.
A rendeltetési helyeket név megadása nélkül is bejegyezheti, azonban ha megadja a nevet, akkor kezdőbetűk alapján kereshet a rendeltetési hely megadásakor.
5
Nyomja meg a [Number of Destinations] lehetőséget.
6
Nyomja meg a [Hozzáad] gombot, majd válassza ki a csoporthoz hozzáadni kívánt címeket.
Több cím kiválasztásához ismételje ezt a lépést.
7
Ellenőrizze, hogy helyesek-e a csoporthoz hozzáadni kívánt címek, majd nyomja meg az [Alkalmaz] gombot.
A címekkel kapcsolatos információk megtekintéséhez jelölje be a kívánt cím jelölőnégyzetét.
8
Igény szerint módosíthatja a bejegyzett számokat.
Egy [Kódtárcsás] szám módosításához nyomja meg a [Kódtárcsás] elemet, és válasszon ki egy nem regisztrált számot, vagy írjon be egy háromjegyű kódolt hívószámot a számbillentyűkkel.
9
Nyomja meg a [Alkalmaz] lehetőséget.
A készülék bejegyzi a csoportot a címjegyzékbe.
99L6-035