Címek felvétele a címjegyzékbe (Kezelőpanel) (Érintőpaneles modell)

Címeket a kezelőpanel segítségével közvetlenül is bejegyezhet a címjegyzékbe.
1
A kezelőpanelen válassza ki a [Főképernyő] [Címjegyzék] elemét. [Főképernyő] képernyő
2
Nyomja meg a [Címbejegyzés] lehetőséget.
Megjelenik az [Bejegyzés, mint] képernyő.
Ha megjelenik a [Címjegyzék PIN] képernyő, adja meg a PIN-kódot, és nyomja meg az [Alkalmaz] gombot.
3
Nyomja meg a [Kódtárcsás] vagy [Egyérintéses] elemet, majd nyomja meg a [Fax] gombot.
Ha a [Kódtárcsás] elemet választotta, a be nem jegyzett kódolt hívószámok beállítása automatikus, és megjelenik a [Fax] képernyő.
Ha az [Egyérintéses] elemet választotta, válassza ki a bejegyezni kívánt számot.
Ezt a számot később módosíthatja.
Csoportos rendeltetési helyek bejegyzéséhez tekintse meg a következő részt.
Csoportok felvétele a címjegyzékbe (Kezelőpanel) (Érintőpaneles modell)
4
Adja meg a rendeltetési hely adatait.
A rendeltetési helyeket név megadása nélkül is bejegyezheti, azonban ha megadja a nevet, akkor kezdőbetűk alapján kereshet a rendeltetési hely megadásakor.
Nyomja meg a [Név:] lehetőséget, adja meg a nevet, majd nyomja meg az [Alkalmaz] gombot.
A cím adatainak megadásához nyomja meg az [Faxszám:] gombot, írja be az adatokat, majd nyomja meg az [Alkalmaz] gombot.
Ha a [Faxszám:] mezőben nemzetközi címet ad meg, akkor adja meg sorban a nemzetközi hívószámot, az országkódot és a faxszámot. Ha nem tud csatlakozni, akkor szünet hozzáadásához nyomja meg a számok között a [Szünet] gombot. A szünet hossza módosítható. [Szünet ideje]
Egy [Kódtárcsás] szám módosításához nyomja meg a [Kódtárcsás] elemet, majd írjon be egy háromjegyű kódolt hívószámot a számbillentyűkkel.
5
Szükség szerint állítsa be a faxküldési részleteket.
Állítsa be a részleteket, ha küldési hiba történik, vagy sok időbe telik elküldeni a faxot az adott számra.
6
Nyomja meg a [Alkalmaz] lehetőséget.
A készülék bejegyzi a rendeltetési helyet a címjegyzékbe.
Címek bejegyzése egy faxfeladat küldési feladatnaplójából
A küldési feladatnapló címjegyzékből történő előhívása mellett a faxfeladatok küldési feladatnaplójából is bejegyezhet címeket a címjegyzékbe.
Az elküldött és fogadott faxok állapotának és naplójának ellenőrzése
99L6-034