Címek megadása (Címjegyzék) (Érintőpaneles modell)

A címek címjegyzékből történő megadásához használja a kezelőpanel [Főképernyő] képernyőt, illetve a faxolási képernyőjét.
Ha a rendeltetési helyek megadásához a [Főképernyő] képernyőről nyitja meg a címjegyzéket, használja a rendeltetési helyek listáját.
Amikor a faxolási képernyőn ad meg címeket, a rendeltetési helyek listájának használata mellett egy kódtárcsázási szám beírásával is megadhatja a rendeltetési helyet.

Címek megadása listából

1
A kezelőpanelen válassza ki a [Főképernyő] [Címjegyzék] elemét. [Főképernyő] képernyő
Ekkor megjelenik a címjegyzék.
A faxolási képernyőn nyomja meg a [Rend. hely]  [Címjegyzékből megadva].
lehetőséget
2
Válassza ki a megadni kívánt címet.
Ezzel meghatározta a rendeltetési helyeket.
Amikor a [Főképernyő] képernyőről megnyitott címjegyzékből kiválasztja a rendeltetési helyeket, a faxolási képernyő a megadott rendeltetési helyekkel fog megjelenni.
A rendeltetési helyek szűréséhez és megjelenítéséhez válassza ki a címjegyzék képernyőjének tetején lévő indexet.

Címek megadása kódtárcsázási számokkal

A rendeltetési helyek megadásához háromjegyű kódtárcsázási számot is használhat.
1
A kezelőpanelen válassza ki a [Főképernyő] [Kódtárcsás] elemét. [Főképernyő] képernyő
Megjelenik az [Kódtárcs. szám megad.] képernyő.
A faxolási képernyőn nyomja meg a [Rend. hely]  [Kódtárcsázással megadva] lehetőséget.
2
Adjon meg egy három számjegyből kódtárcsázási számot.
Ezzel meghatározta a rendeltetési helyet.
Ha hibásan adta meg a számot, a [] megnyomásával törölheti a számokat.
99L6-03A