Biztonsági és felügyeleti funkciók specifikációi

Tűzfal

Az IPv4 és az IPv6 protokoll használata esetén egyaránt 16 IP-címet (vagy IP-címtartományt) adhat meg.
Legfeljebb 32 MAC-címet adhat meg.

Kulcsok és tanúsítványok

A készülék a következő kulcsokat és tanúsítványokat támogatja:

Öngenerált kulcs és önaláírt tanúsítvány vagy CSR

Nyilvános kulcsú algoritmus (és kulcshossz)
RSA (512 bit, 1024 bit, 2048 bit, 4096 bit)
ECDSA (P256, P384, P521)
Tanúsítvány-aláírási algoritmus
RSA: SHA-256, SHA-384*1, SHA-512*1
ECDSA: SHA-256, SHA-384, SHA-512
*1 Az SHA384-RSA és az SHA512-RSA kódolás csak akkor érhető el, ha az RSA-kulcs hossza legalább 1024 bit.

Kulcs és tanúsítvány vagy hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány a telepítéshez

Formátum
Gomb
PKCS#12*1
Hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány
X.509 DER-formátum/PEM-formátum
Fájlkiterjesztés
Gomb
„.p12” vagy „.pfx”
Hitelesítésszolgáltatói tanúsítvány
„.cer” vagy „.pem”
Nyilvános kulcsú algoritmus (és kulcshossz)
RSA (512 bit, 1024 bit, 2048 bit, 4096 bit)
ECDSA (P256, P384, P521)
Tanúsítvány-aláírási algoritmus
RSA: SHA-256, SHA-384*2, SHA-512*2
ECDSA: SHA-256, SHA-384, SHA-512
*1 A kulcsban lévő tanúsítványra vonatkozó követelmények megegyeznek a hitelesítésszolgáltatói tanúsítványokra vonatkozó követelményekkel.
*2 Az SHA384-RSA és az SHA512-RSA kódolás csak akkor érhető el, ha az RSA-kulcs hossza legalább 1024 bit.
A készülék nem támogatja a tanúsítvány-visszavonási listákat (CRL).

A „gyenge titkosítás” meghatározása

Ha a [Titkosítási beállítások] [Gyenge titkosítás tiltása] eleme [Be] értékre van állítva, akkor a következő algoritmusok nem használhatók. [Titkosítási beállítások]
Hash
MD4, MD5, SHA-1
HMAC
HMAC-MD5
Közös kulcsos titkosítás
RC2, RC4, DES
Nyilvános kulcsos titkosítás
RSA-titkosítás (512 bit/1024 bit)
RSA-aláírás (512 bit/1024 bit)
DSA (512 bit/1024 bit)
DH (512 bit/1024 bit)
A gyökértanúsítvány aláírásához használt SHA-1 hash-algoritmus akkor is használható, ha [Titkosítási beállítások] [Gyenge titk. kulcs/tanúsítv. tiltása] eleme [Be] értékre is van állítva.

TLS

A TLS-verziók és algoritmusok következő kombinációi használhatók:
: Használható     : Nem használható
Algoritmus
TLS-verzió
TLS 1.3
TLS 1.2
TLS 1.1
TLS 1.0
Titkosítási algoritmus
AES-CBC (256 bit)
AES-CBC (128 bit)
AES-GCM (256 bit)
AES-GCM (128 bit)
3DES-CBC
CHACHA20-POLY1305
Kulcscsere-algoritmus
RSA
ECDHE
X25519
Aláírási algoritmus
RSA
ECDSA
HMAC-algoritmus
SHA1
SHA256
SHA384
99L6-00W