A közvetlen csatlakozáshoz szükséges előkészületek

Engedélyezze a Közvetlen csatlakozás funkciót a készüléken. Ha a készülék nem csatlakozik hálózathoz, ellenőrizze a hálózati kapcsolat típusának beállításait.

A Közvetlen csatlakozás funkció engedélyezése

Ez a rész azt mutatja be, hogyan konfigurálhatók a beállítások számítógépről a Távoli felhasználói felület használatával.
A kezelőpanelen válassza ki a [Főképernyő] [Menü] elemét, majd válassza a [Beállítások] lehetőséget a beállítások konfigurálásához. [Közvetlen csatlakozás beállításai]
Rendszergazdai jogosultság szükséges. A beállítások alkalmazásához újra kell indítania a készüléket.
1
Jelentkezzen be a Távoli felhasználói felületre rendszerkezelői módban. A Távoli felhasználói felület indítása
2
A Távoli felhasználói felület Portál oldalán kattintson a [Beállítások/Bejegyzés] elemre. A Távoli felhasználói felület Portál oldala
3
Kattintson a [Hálózati beállítások] [Közvetlen csatlakozás beállításai] [Szerkesztés] lehetőségre.
Megjelenik az [Közvetlen csatlakozás beállításainak szerkesztése] képernyő.
4
Jelölje be a [Közvetlen csatlakozás használata] jelölőnégyzetet.
5
Szükség szerint konfigurálja a Közvetlen csatlakozás funkciót.
Ha egyszerre több mobileszközt csatlakoztat, meg kell adnia az SSID-t és a hálózati kulcsot.
A kapcsolat automatikus bontása
Jelölje be a [Közvetlen csatlakozási munkamenet befejezése] jelölőnégyzetet, és adja meg, hogy a készülék mennyi idő után bontsa a közvetlen csatlakozással létesített kapcsolatot. Ha több mobileszközt csatlakoztat, a készülék bontja az ezekkel létesített kapcsolatot, amikor az utoljára indított csatlakozástól számítva eltelik a beállított idő.
A csatlakozáshoz használt IP-cím módosítása
Adjon meg bármilyen IP-címet az [IP-cím a közvetlen csatlakozáshoz] mezőben.
Az SSID és a hálózati kulcs megadása (Több mobileszköz egyidejű csatlakoztatása esetén)
Alapértelmezett beállításként a készülék egy véletlenszerű karakterláncot rendel az SSID-azonosítóhoz és a hálózati kulcshoz minden alkalommal, amikor közvetlen csatlakozással létesít kapcsolatot.
Az SSID és a hálózati kulcs manuális megadásához válassza ki a [Hozzáférési pont mód beállításai] beállításnál az [A használni kívánt SSID megadása] vagy a [A használni kívánt hálózati kulcs megadása] jelölőnégyzetet, majd adjon meg egy SSID-t vagy hálózati kulcsot egybájtos alfanumerikus karakterek használatával.
A készülékhez való csatlakozás engedélyezése a mobileszközök számára
Alapértelmezett beállításként a kezelőpanel használatával várakozási állapotba kell állítania a készüléket, amikor közvetlen csatlakozással szeretne kapcsolatot létesíteni.
Ha engedélyezni szeretné, hogy a mobileszközök mindig csatlakozhassanak a készülékhez, adja meg a [Hozzáférési pont mód beállításai] részen az SSID-azonosítót és a hálózati kulcsot, és jelölje be a [Mindig maradjon engedélyezve, ha az SSID/hálózati kulcs meg van adva] jelölőnégyzetet a [Kapcsolat fenntartása] részen.
6
Kattintson a [OK] lehetőségre.
7
Indítsa újra a készüléket. A készülék újraindítása
A beállítások ezzel érvénybe léptek.

A hálózati kapcsolat típusának ellenőrzése

Ha a készülék nem csatlakozik hálózathoz (vezetékes vagy vezeték nélküli LAN-hálózathoz), ellenőrizze, hogy a hálózat kapcsolat típusa vezetékes LAN-ra van-e állítva.
Ha a készülék csatlakoztatva van egy hálózathoz, nem szükséges ezt ellenőriznie.

Érintőpaneles modell

1
Nyomja meg a kezelőpanelen a gombot. Kezelőpanel
Megjelenik az [Állapotfigyelés] képernyő.
2
Nyomja meg a [Hálózati adatok] [Hálózati kapcsolódási módszer] lehetőséget.
Megjelenik az [Hálózati kapcs. módsz.] képernyő.
3
Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a [Vezetékes LAN] lehetőség.
Ha a vezetékes LAN kapcsolattípus van beállítva, akkor is lehetőség van közvetlen csatlakozásra, ha a készülék nem csatlakozik a hálózathoz.
Ha a [Vezeték nélküli LAN] lehetőség jelenik meg a [Hálózati kapcs. módsz.] részen
Ha a készülék nem csatlakozik vezeték nélküli LAN-hálózathoz, nem létesíthető kapcsolat közvetlen csatlakozással. Csatlakoztassa a készüléket egy vezeték nélküli LAN-hálózathoz, vagy állítsa át a kapcsolat típusát vezeték nélküli LAN-ra.
Csatlakozás vezeték nélküli LAN-hálózathoz
Vezetékes vagy vezeték nélküli LAN-hálózat kiválasztása

5 soros LCD modell

1
A kezelőpanelen nyomja meg a [Főképernyő] [Állapotfigyelés] elemét . [Főképernyő] képernyő
Megjelenik az [Állapotfigyelés] képernyő.
2
Válassza ki a [Hálózati adatok] [Hálózati kapcsolódási módszer] lehetőséget.
Megjelenik az [Hálózati kapcs. módsz.] képernyő.
3
Ellenőrizze, hogy megjelenik-e a [Vezetékes LAN] lehetőség.
Ha a vezetékes LAN kapcsolattípus van beállítva, akkor is lehetőség van közvetlen csatlakozásra, ha a készülék nem csatlakozik a hálózathoz.
Ha a [Vezeték nélküli LAN] lehetőség jelenik meg a [Hálózati kapcs. módsz.] részen
Ha a készülék nem csatlakozik vezeték nélküli LAN-hálózathoz, nem létesíthető kapcsolat közvetlen csatlakozással. Csatlakoztass a készüléket egy vezeték nélküli LAN-hálózathoz, vagy állítsa át a kapcsolat típusát vezeték nélküli LAN-ra.
Csatlakozás vezeték nélküli LAN-hálózathoz
Vezetékes vagy vezeték nélküli LAN-hálózat kiválasztása
99L6-05S