Przykłady operacji przy użyciu komputera

Kiedy obsługujesz urządzenie z komputera, musisz skonfigurować ustawienia komputera odpowiednio do funkcji, której używasz. Dodatkowo, aby wyświetlić informacje ustawione na urządzeniu, mogą być potrzebne informacje o komputerze.
W takim przypadku skorzystaj z poniższych przykładów operacji, aby sprawdzić wymagane ustawienia i informacje w komputerze.

Tworzenie udostępnianego folderu

W przypadku korzystania z systemu Windows

1
Utwórz folder w dowolnym miejscu (np. na pulpicie).
2
Kliknij utworzony folder prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij [Właściwości].
3
W karcie [Udostępnianie] kliknij na [Udostępnianie zaawansowane].
Zostanie wyświetlony ekran [Udostępnianie zaawansowane].
4
Zaznacz pole wyboru [Udostępnij ten folder], a następnie kliknij na [Uprawnienia].
5
Skonfiguruj uprawnienia dostępu.
1
W [Nazwy grup lub użytkowników] wybierz [Wszyscy].
2
W [Uprawnienia] zaznacz pole wyboru [Zezwalaj] w [Zmiana].
3
Kliknij [OK].
6
Kliknij [OK]  [Zamknij].
Utworzony folder może być używany jako folder udostępniony.

W przypadku korzystania z systemu macOS

1
Kliknij [] [Preferencje systemowe] [Udostępnianie].
Zostanie wyświetlony ekran [Udostępnianie].
2
Zaznacz pole wyboru [Udostępnianie plików], a następnie kliknij [+] w [Udostępniane foldery].
3
Utwórz folder w dowolnym miejscu (np. na pulpicie), a następnie kliknij [Dodaj].
4
Skonfiguruj uprawnienia dostępu.
1
W [Udostępniane foldery] wybierz utworzony folder.
2
W [Użytkownicy] wybierz [Każdy] [odczyt i zapis].
5
Zamknij ekran.
Utworzony folder może być używany jako folder udostępniony.

Włączanie wykrywania sieci

1
Kliknij prawym przyciskiem [] (Start), a następnie kliknij [Połączenia sieciowe].
Zostanie wyświetlony ekran [Stan].
2
Kliknij [Centrum sieci i udostępniania]  [Zmień zaawansowane ustawienia udostępniania].
Zostanie wyświetlony ekran [Zaawansowane ustawienia udostępniania].
3
W [Odnajdowanie sieci] wybierz [Włącz odnajdowanie sieci], a następnie kliknij [Zapisz zmiany].

Wyświetlanie udostępnionej drukarki na serwerze druku

W przypadku korzystania z systemu Windows

1
Kliknij prawym przyciskiem [] (Start), a następnie kliknij [Eksplorator plików].
2
W [Sieć] wybierz serwer drukowania, aby wyświetlić udostępnioną drukarkę.
Jeśli nic nie jest wyświetlane w [Sieć], włącz wykrywanie sieci. Włączanie wykrywania sieci

W przypadku korzystania z systemu macOS

1
Kliknij [] [Preferencje systemowe] [Drukarki i skanery].
Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].
2
Kliknij na [+] na dole po lewej stronie.
Zostanie wyświetlony ekran [Dodaj].
3
Kliknij [], aby wyświetlić udostępnioną drukarkę.

Wyświetlanie informacji o systemie komputera

W przypadku korzystania z systemu Windows

1
Kliknij prawym przyciskiem [] (Start), a następnie kliknij [System].
Zostanie wyświetlony ekran [Informacje].
2
W [Specyfikacja urządzenia] wyświetl nazwę komputera i wersję systemu operacyjnego.
Nazwa komputera jest wyświetlana w [Nazwa urządzenia].
Wersja systemu operacyjnego jest wyświetlana w [Typ systemu].
Jeśli komputer ma zainstalowany 32-bitowy system operacyjny, wyświetlony zostanie komunikat „32-bitowy system operacyjny”.
Jeśli komputer ma 64-bitowy system operacyjny, wyświetlony zostanie komunikat „64-bitowy system operacyjny”.

W przypadku korzystania z systemu macOS

1
Kliknij [] [Preferencje systemowe] [Udostępnianie].
Zostanie wyświetlony ekran [Udostępnianie].
Nazwa wyświetlana [Nazwa komputera] na ekranie [Udostępnianie] może nie nadawać się do użycia w sieci. Użyj poniższej procedury, aby zobaczyć nazwę komputera używaną w sieci.
2
Kliknij [Edycja].
3
W [Lokalna nazwa hosta] wyświetl nazwę komputera.
Części wyświetlane na szaro nie są zawarte w nazwie komputera.
4
Kliknij [Anuluj].

Wyświetlanie informacji o połączeniu sieciowym komputera

W przypadku korzystania z systemu Windows

1
Kliknij prawym przyciskiem [] (Start), a następnie kliknij [Połączenia sieciowe].
Zostanie wyświetlony ekran [Stan].
2
Wyświetl informacje o połączeniu sieciowym.
Wyświetlanie SSID przewodowej sieci LAN
Wyświetl identyfikator SSID w [Stan sieci].
Wyświetlanie adresu IP i serwera DNS
1
Kliknij [Właściwości] dla podłączonej sieci.
2
W [Właściwości] wyświetl adres IP i serwer DNS.

W przypadku korzystania z systemu macOS

1
Kliknij [] [Preferencje systemowe] [Sieć].
Zostanie wyświetlony ekran [Sieć].
2
Wyświetl adres IP, serwer DNS i inne informacje.
W przypadku przewodowej sieci LAN
W przypadku bezprzewodowej sieci LAN
Wyświetl identyfikator SSID w [Nazwa sieci].
W [Status wyświetl adres IP].
Kliknij [Zaawansowane], a następnie wyświetl serwer DNS w karcie [DNS].

Wyświetlanie portu drukarki

1
Kliknij [] (Start) [] (Settings) [Urządzenia] [Drukarki i skanery].
Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].
2
Kliknij sterownik drukarki urządzenia [Manage] [Właściwości drukarki].
Wyświetli się ekran właściwości sterownika drukarki.
3
W karcie [Porty] wyświetl używany port.
Jeśli zmieniono adres IP urządzenia
Wymagane działanie zależy od używanego portu.
W przypadku wyświetlania [Canon MFNP Port] w [Opis], połączenie jest utrzymywane tak długo, jak długo urządzenie i komputer należą do tej samej podsieci, więc nie jest wymagane żadne działanie na komputerze.
W przypadku wyświetlenia [Standardowy port TCP/IP] w [Opis] musisz dodać nowy port. Dodawanie portu

Wyświetlanie komunikacji dwukierunkowej

1
Kliknij [] (Start) [] (Settings) [Urządzenia] [Drukarki i skanery].
Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].
2
Kliknij sterownik drukarki urządzenia [Manage] [Właściwości drukarki].
Wyświetli się ekran właściwości sterownika drukarki.
3
W karcie [Porty] sprawdź, czy zaznaczono pole wyboru [Włącz obsługę dwukierunkową].

Drukowanie strony testowej

Wymagane czynności przygotowawcze
Załaduj papier w rozmiarze A4 do szuflady. Ładowanie papieru do szuflady na papier

W przypadku korzystania z systemu Windows

1
Kliknij [] (Start) [] (Settings) [Urządzenia] [Drukarki i skanery].
Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].
2
Kliknij sterownik drukarki urządzenia [Manage] [Właściwości drukarki].
Wyświetli się ekran właściwości sterownika drukarki.
3
W karcie [Ogólne] kliknij na [Drukuj stronę testową].
Po prawidłowym wysłaniu danych do drukowania z urządzenia zostanie wydrukowana strona testowa.

W przypadku korzystania z systemu macOS

1
Kliknij [] [Preferencje systemowe] [Drukarki i skanery].
Zostanie wyświetlony ekran [Drukarki i skanery].
2
Wybierz urządzenie i kliknij na [Otwórz kolejkę drukarki].
3
W menu [Drukarka] kliknij [Drukuj stronę testową].
Po prawidłowym wysłaniu danych do drukowania z urządzenia zostanie wydrukowana strona testowa.
99L9-0EJ