Dostosowywanie ekranu [Główny]

Można zmienić układ pozycji na ekranie [Główny], tak aby szybciej móc korzystać z często używanych pozycji.

Zmiana kolejności wyświetlania elementów (Model z Panelem Dotykowym)

1
Naciśnij [Ust. główny] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny]
Gdy pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie kliknij na [Zaloguj się]. Identyfikator i kod PIN menedżera systemu
2
Naciśnij [Ustaw kolej. wyśw.].
3
Wybierz przycisk do przesunięcia.
4
Wybierz [Poprzedni] lub [Dalej], aby przesunąć przycisk, a następnie naciśnij [Zastosuj].
Przycisk zostanie przesunięty tyle razy, ile razy został dotknięty.
Długie dotknięcie [Poprzedni] lub [Dalej] ciągle przenosi wybrany przycisk.
5
Powtórz kroki 3–4, aby przenieść wszystkie przyciski, których położenie chcesz zmienić.
6
Naciśnij [Zastosuj].
Układ wyświetlanych elementów na ekranie [Główny] zmienił się.

Wstawianie pustego miejsca (Model z Panelem Dotykowym)

1
Naciśnij [Ust. główny] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny]
Po ustawieniu identyfikatora menedżera systemu, gdy wybrane zostaną niektóre pozycje, wyświetlony może zostać ekran logowania. Tylko użytkownicy, którzy znają identyfikator i kod PIN menedżera systemu, mogą się zalogować i zmienić ustawienia.
2
Naciśnij [Dodaj i usuń puste].
3
Wybierz przycisk w miejscu, w którym chcesz wstawić puste miejsce, a następnie wybierz [Wstaw].
Aby usunąć wstawione puste miejsce, wybierz puste miejsce, wybierz [Usuń], a następnie przejdź do kroku 5.
4
Naciśnij [Zastosuj].

Zmiana kolejności wyświetlania elementów (Model z 5-linijkowym wyświetlaczem LCD)

1
Na ekranie [Główny] panelu sterowania, naciśnij [Kol.wyśw.(Główny)] . Ekran [Główny]
2
Użyj lub , aby wybrać element, który chcesz przenieść, a następnie naciśnij .
3
Użyj lub , aby przenieść element, a następnie naciśnij .
4
Naciśnij .
Układ wyświetlanych elementów na ekranie [Główny] zmienił się.
99L9-02J