Jak obsługiwać panel sterowania (Model z Panelem Dotykowym)

Panel sterowania jest wyposażony w ekran dotykowy. Aby obsługiwać przyciski i elementy wyświetlane na ekranie, dotykaj ich bezpośrednio palcem.
W celu uniknięcia przypadkowych operacji lub uszkodzenia panelu sterowania unikaj poniższych czynności:
Zbyt mocne naciskanie palcami
Naciskanie ostrą końcówką, taką jak paznokieć, długopis lub ołówek
Obsługa za pomocą mokrych lub brudnych rąk
Praca z obiektem na wyświetlaczu

Podstawowe operacje na ekranie dotykowym (dotknięcie i długie dotknięcie)

Dotykanie
Delikatnie dotknij ekranu opuszkiem palca i szybko puść. Postępuj tak podczas wybierania elementów i wykonywania operacji.
W Podręcznik użytkownika, „naciśnij” i „wybierz” odnosi się do czynności dotykania.
Długie dotknięcie
Przytrzymaj palec na ekranie. Kiedy tekst nie wyświetla się w całości w jednej linijce (pojawia się znak „...”), dotknij i przytrzymaj linię, aby przewinąć całość tekstu. Długie dotknięcie pozwala również w sposób ciągły zwiększać lub zmniejszać powiększenie dokumentu.

Wybór elementów

Gdy dotkniesz nazwy elementu lub przycisku, możesz go wybrać. Wyświetlony zostanie wybrany ekran lub wykonana zostanie wybrana funkcja.
Aby anulować wybór
Przeciągnij palec dotykający ekranu z dala od wybranego elementu lub przycisku i puść go.
Aby wrócić do poprzedniego ekranu
Dotknij przycisk [].

Przewijanie ekranu

Gdy na ekranie pojawia się pasek przewijania, oznacza to, że istnieją elementy lub informacje, których nie można w całości wyświetlić na ekranie. Dotknij [] lub [], aby przewinąć ekran. Ekran zmienia się ze strony na stronę, a numer strony jest wyświetlany na pasku przewijania.

Ustaw wartość za pomocą przycisków [+] i [-] lub suwaka.

Dotknij przycisków [+] i [-], aby dostosować wartość. Gdy zostanie wyświetlony suwak w sposób pokazany poniżej, aby dostosować jego wartość, możesz go przeciągnąć w lewo lub w prawo.
99L9-02E