Logowanie się do urządzenia

Kiedy ustawiony jest identyfikator menedżera systemu, dla operacji wymagających uprawnień administratora wyświetlany jest ekran logowania.
W przypadku wyświetlenia ekranu logowania na panelu sterowania wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, aby przeprowadzić uwierzytelnianie. Gdy uwierzytelnienie się powiedzie, ekran się zmieni i będziesz mógł kontynuować pracę.
Model z Panelem Dotykowym
Model z 5-linijkowym wyświetlaczem LCD

Model z Panelem Dotykowym

1
Naciśnij [ID menedż.:], a następnie wprowadź identyfikator menedżera systemu.
2
Naciśnij [Zastosuj].
3
Naciśnij [Kod PIN:], a następnie wprowadź kod PIN.
Jeśli nie ustawiono kodu PIN, możesz pominąć ten krok. Przejdź do kroku 5.
4
Naciśnij [Zastosuj].
5
Naciśnij [Zaloguj się].
Gdy uwierzytelnienie się powiedzie, wyświetlony zostanie ekran [Główny] lub inny.

Model z 5-linijkowym wyświetlaczem LCD

1
Naciśnij [ID menedż.:] .
2
Wprowadź ID menedżera systemu i naciśnij .
3
Naciśnij [Kod PIN:] .
Jeśli nie ustawiono kodu PIN, możesz pominąć ten krok. Przejdź do kroku 5.
4
Wprowadź PIN i naciśnij .
5
Naciśnij [<Zaloguj>] .
Gdy uwierzytelnienie się powiedzie, wyświetlony zostanie ekran [Główny] lub inny.
6
Kiedy zakończysz pracę, naciśnij .
99L9-02K