Dodatkowe funkcje kopiowania (Model z 5-linijkowym wyświetlaczem LCD)

Oprócz podstawowych ustawień kopiowania, urządzenie posiada również ustawienia kopiowania dwustronnego, regulacji jakości obrazu i inne ustawienia w zależności od oryginału i przeznaczenia. Aby skonfigurować te ustawienia, użyj ekranu kopiowania.
* Aby wykonać kopie przy użyciu funkcji kopiowania dowodu osobistego, możesz w prosty sposób dostosować gęstość i jakość obrazu.
Zmiana ustawień domyślnych
Możesz również zmienić domyślne ustawienia kopiowania. Zmiana ustawień domyślnych
Podstawowe operacje kopiowania
Informacje o podstawowych operacjach podczas kopiowania znajdziesz poniżej:
Operacje kopiowania

Wykonywanie kopii dwustronnych

Dwa dokumenty jednostronne możesz drukować po obu stronach arkusza papieru.
* Kopiowanie dwustronne może nie być dostępne w przypadku niektórych rozmiarów i typów papieru. Używany papier
1
Naciśnij [Dwustronny] na ekranie kopiowania .
Ponownie wyświetlony zostanie ekran [Dwustronny].
2
Naciśnij [1->2-str.] .
Ponownie wyświetlony zostanie ekran kopiowania.
3
Ustaw oryginalną orientację i typ wykończenia zgodnie z wymaganiami.
1
Naciśnij [Dwustronny] na ekranie kopiowania .
Zostanie wyświetlony ekran [Dwustronny].
2
Naciśnij [Typ oryginału/wykończ.] .
Zostanie wyświetlony ekran [Typ oryg./wykończ.].
3
Wybierz orientację oryginału .
Zostanie wyświetlony ekran [Typ obrób. wykoń.].
4
Wybierz typ wykończenia .
Ponownie wyświetlony zostanie ekran kopiowania.

Kopiowanie wielu oryginałów na jednym arkuszu (N na 1)

Podczas kopiowania możesz zmniejszyć rozmiar wielostronicowego oryginału i rozmieścić strony na jednym arkuszu papieru.
N na 1 jest wygodne, gdy chcesz oszczędzać papier, kopiując na mniejszej liczbie arkuszy niż oryginał.
* Nie można tego ustawić w tym samym czasie, co funkcji usuwania obramowania.
1
Naciśnij [N na 1] na ekranie kopiowania .
Zostanie wyświetlony ekran [N na 1].
2
Wybierz liczbę stron do połączenia .
[Wyłącz]
Strony nie są łączone.
[2 na 1]
Łączy dwustronicowy oryginał na jednym arkuszu papieru.
[4 na 1]
Łączy czterostronicowy oryginał na jednym arkuszu papieru.
3
Wybierz format umieszczonego oryginału .
Ponownie wyświetlony zostanie ekran kopiowania.
4
W razie potrzeby skonfiguruj układ (kolejność stron) podczas łączenia oryginałów.
1
Naciśnij [N na 1]
Zostanie wyświetlony ekran [N na 1].
2
Naciśnij [Wybierz układ] .
Zostanie wyświetlony ekran [Wybierz układ].
3
Wybierz kolejność stron i naciśnij .
Zostanie wyświetlony ekran [Rozmiar skanu].
4
Wybierz format umieszczonego oryginału i naciśnij .
Ponownie wyświetlony zostanie ekran kopiowania.
Podczas łączenia stron współczynnik kopiowania jest ustawiany automatycznie zgodnie z poniższymi zasadami. Możesz również ręcznie zmienić ustawienie współczynnika kopiowania.
Liczba stron, które mają być połączone
Ustawienie rozmiaru oryginału
Rozmiar papieru używanego do kopiowania
Gdy strony są łączone, wokół skopiowanych obrazów może zostać utworzony margines.

Zestawianie kopii według stron (scalanie)

Podczas kopiowania wielu kopii wielostronicowego oryginału możesz zestawić kopie w kolejności stron oryginału. Jest to wygodne podczas kopiowania materiałów na spotkania.
Podczas kopiowania bez zestawiania
Kopie są grupowane według stron oryginału w określonej liczbie egzemplarzy i nie są zestawiane.
Na przykład, gdy wykonujesz trzy kopie trzystronicowego oryginału, wydruki są ułożone w następującej kolejności: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3.
Podczas kopiowania z zestawianiem
Kopie są łączone w zestawy zgodnie z kolejnością stron oryginału.
Na przykład, gdy wykonujesz trzy kopie trzystronicowego oryginału, wydruki są ułożone w następującej kolejności: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
1
Naciśnij [Sortuj] na ekranie kopiowania .
Zostanie wyświetlony ekran [Sortuj].
2
Naciśnij [Włącz] .
Ponownie wyświetlony zostanie ekran kopiowania.

Regulacja gęstości

Podczas kopiowania możesz dostosować gęstość do oryginału.
Jeśli tekst lub obrazy na oryginale są zbyt słabe lub ciemne, dostosuj gęstość całego oryginału.
Aby utworzyć czyste kopie oryginału z kolorowym tłem lub gazety, dostosuj gęstość tła.
1
Naciśnij [Zabarwienie] na ekranie kopiowania .
Zostanie wyświetlony ekran [Zabarwienie].
2
Dostosuj gęstość.
Regulacja gęstości całego oryginału
Wybierz [Zabarwienie], przesuń suwak w lewą lub prawą stronę, aby dostosować gęstość, a następnie naciśnij .
Ustaw [+], aby zwiększyć gęstość, i [-], aby ją zmniejszyć.
Dostosowywanie gęstości tła
1
Naciśnij [Tło] .
Zostanie wyświetlony ekran [Tło].
2
Wybierz metodę regulacji i naciśnij .
[Aut.]
Optymalna gęstość dla oryginału zostanie ustawiona automatycznie.
[Typ oryginału] zostanie ustawiony automatycznie na wartość [Tekst].
[Dopasuj (ręcznie)]
Przesuń suwak w lewą lub prawą stronę, aby dostosować gęstość, a następnie naciśnij .
Naciśnij[+], aby zwiększyć gęstość, oraz [-], aby ją zmniejszyć.
Gdy dopasowujesz gęstość tła, może to mieć wpływ również na inne elementy niż tło.

Regulacja jakości obrazu

Możesz dostosować jakość obrazu, np. gdy kopiowany obraz jest niewyraźny lub tekst jest trudny do odczytania. Podczas kopiowania można również usunąć ciemne granice i cienie wokół krawędzi oryginału.
* Funkcja usuwania obramowania nie jest dostępna podczas wykonywania kopii przy użyciu funkcji kopiowania dowodu osobistego.

Wybór jakości obrazu dla danego typu oryginału

Usuwanie ciemnych ramek i cieni wokół krawędzi oryginału (usuwanie obramowania)

Funkcja ta usuwa ciemne ramki i cienie, które pojawiają się wokół krawędzi na kopiowanym obrazie podczas kopiowania oryginałów mniejszych niż rozmiar papieru lub grubych oryginałów.
* Nie można jej ustawić w tym samym czasie, co funkcji kopiowania N na 1.

Regulacja ostrości

Możesz uwydatnić kontury i linie, aby na kopii były wyraźniejsze, lub osłabić je, aby były bardziej miękkie.
99L9-05C