Ustawienia skanowania oryginału faksu

Jeśli odbiorca nie może odczytać tekstu lub wysłany faks nie jest zgodny z zamierzeniami, można skorygować ustawienia i wysłać faks ponownie. Możesz dostosować jakość obrazu, np. gdy obraz faksu jest niewyraźny lub tekst jest trudny do odczytania.
Przywoływanie poprzednich ustawień (dziennik zadań TX)
Aby przywołać ustawienia używane do wysyłania faksów w przeszłości, możesz użyć dziennika zadań TX. Określanie miejsc docelowych (Rejestr zadań TX) (Model z Panelem Dotykowym)
[Rozdzielczość]
Wybierz rozdzielczość skanowania oryginałów.
Im wyższa rozdzielczość, tym ostrzejszy obraz, ale tym dłużej trwa przesyłanie danych.
[Gęstość]
Dopasuj gęstość do oryginału.
Naciśnij [+], aby zwiększyć gęstość i [-], aby ją zmniejszyć.
[Oryginał dwustr.]
Wybierz tę opcję zgodnie z górną i dolną orientacją przedniej i tylnej strony umieszczonego oryginału.
Aby skanować dwustronnie, wybierz [Typ książkowy] lub [Typ kalendarzowy].
[Ostrość]
Dostosuj ostrość.
Wzmocnij kontury i linie, by stały się wyraźniejsze, lub osłab je, by stały się łagodniejsze.
Przykład regulacji:
Aby uczynić niewyraźny tekst lub kształty wyraźniejszymi
Naciśnij [+].
Aby zredukować mory (pionowy wzór szumu) na zdjęciach
Naciśnij [-].
99L9-052