Faksowanie

Faksowanie to wysyłanie i odbieranie dokumentów i zdjęć w postaci czarno-białych obrazów przez linię telefoniczną.
Wysyłanie faksów
Dostępne są następujące dwie metody:
Wysyłanie faksu z urządzenia
Możesz zeskanować dokument, zdjęcie lub inne materiały drukowane (oryginały) używając urządzenia, konwertując je na obraz czarno-biały, a następnie wysłać.
Wysyłanie faksów
Wysyłanie faksu z komputera
Możesz przekonwertować dokument lub zdjęcie na obraz czarno-biały i wysłać go korzystając ze sterownika faksu zainstalowanego w komputerze podłączonym do urządzenia.
Możesz wysłać faks w taki sam sposób, jak drukuje się dokument lub zdjęcie z komputera. Aby wysłać faks, nie musisz przygotowywać materiałów drukowanych.
Przygotowanie do wysyłania faksów z poziomu komputera
Wysyłanie faksów z poziomu komputera (Faksowanie PC)
* W systemie macOS, aby wysyłać dane z komputera bez konieczności instalowania sterownika faksu, możesz korzystać z funkcji AirPrint, która jest standardem w tym systemie operacyjnym. Używanie aplikacji AirPrint do drukowania i skanowania danych oraz wysyłania faksów
Odbieranie faksów
Gdy urządzenie jest ustawione na automatyczne odbieranie faksów, faksy są odbierane bez dzwonka przychodzącego połączenia. Jeśli urządzenie dzwoni, możesz podnieść słuchawkę, aby określić, czy jest to rozmowa, czy faks. Jeśli jest to faks, możesz go odebrać.
Odbieranie faksów
Odebrane faksy mogą być również automatycznie przekazywane lub zapisywane do określonego miejsca docelowego.
Automatyczne przesyłanie dalej i tworzenie kopii zapasowych odebranych faksów

Patrz również

Ograniczanie drukowania odebranych faksów
Możesz tymczasowo zapisać odebrane faksy w pamięci urządzenia bez ich drukowania.
Zapisywanie odebranych dokumentów na urządzeniu (Blokada pamięci) (Model z Panelem Dotykowym)
99L9-04J