Odbieranie faksów

Gdy tryb RX jest ustawiony na ręczne odbieranie faksów, musisz wykonać odpowiednie operacje, aby je odebrać.
Gdy tryb RX nie jest ustawiony na ręczne odbieranie faksów, nie musisz wykonywać żadnych operacji, aby je odbierać. Gdy przychodzi faks, jest on automatycznie odbierany bez dzwonienia, a następnie drukowany po zakończeniu odbierania.
Aby uniknąć braku obrazu lub jego podziału, umieść w źródle papieru papier formatu A4 lub letter.
Możesz również zmienić ustawienia, aby drukować odebrany faks na obu stronach papieru oraz drukować datę i godzinę odebrania oraz numer strony. Zmiana ustawień drukowania dla odebranych faksów

Gdy urządzenie dzwoni

Odbierz faks ręcznie.
Jeśli do urządzenia jest podłączony telefon, możesz odbierać faksy za pomocą telefonu, nie obsługując urządzenia. Odbieranie faksów przez telefon (Zdalne RX)
1
Gdy urządzenie dzwoni, podnieś słuchawkę.
Jeśli jest to rozmowa telefoniczna, możesz ją odebrać.
2
Jeśli usłyszysz brzęczyk, na panelu sterowania naciśnij [Faks] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny]
Wyświetlony zostanie ekran faksu.
3
Naciśnij [Rozpocznij odbieranie] i odłóż słuchawkę.
Urządzenie rozpoczyna odbieranie faksu. Po zakończeniu odbierania faks zostanie automatycznie wydrukowany.
Gdy faks nie jest odbierany lub drukowany
Aby nie drukować odebranego faksu
99L9-053