Panel sterowania

Aby obsługiwać urządzenie i skonfigurować ustawienia, użyj panelu sterowania.
Jeśli trudno jest zobaczyć wyświetlacz, dostosuj kąt nachylenia panelu sterowania, jak to pokazano po prawej. (Model z Panelem Dotykowym)

Panel sterowania Model z Panelem Dotykowym

Przycisk Home ()

Wyświetla ekran [Główny]. Ekran [Główny]

Wyświetlacz

Wyświetla ekrany służące do obsługi funkcji, użytkowania, komunikatów i innych informacji. Ten dotykowy panel możesz obsługiwać, bezpośrednio dotykając palcem ekranu. Korzystanie z panelu sterowania

Przycisk Resetuj ()

Resetuje ustawienia i przywraca drukarkę do poprzedniego stanu.

Przyciski numeryczne (od do )

Wprowadzanie liczb lub znaków. Wprowadzanie znaków z poziomu panelu sterowania (Model z Panelem Dotykowym)

Przycisk Stop ()

Służy do anulowania drukowania i innych operacji.

Przycisk oszczędzania energii ()

Aby zmniejszyć zużycie energii, wprowadź urządzenie w tryb uśpienia. W trybie uśpienia, świeci na żółto-zielono. Zmniejszanie zużycia energii (Tryb uśpienia)

Przycisk monitora stanu ()

Wyświetla informacje o urządzeniu, użytkowaniu i dziennikach, ustawieniach sieciowych i informacjach o błędach. Ekran [Monitor stanu]

Przycisk Wstecz ()

Powrót do poprzedniego ekranu.

Przycisk Kasuj ()

Jego naciśnięcie pozwala usunąć wprowadzone cyfry i tekst.

Przycisk wielkich liter / małych liter / znaków numerycznych / sygnałów tonowych ()

Zmienia typ znaku lub wysyła sygnał tonowy przez linię wybierania impulsowego.

Przycisk Symbol ()

Służy do wprowadzania symboli. Wprowadzanie znaków z poziomu panelu sterowania (Model z Panelem Dotykowym)

Wskaźnik danych

Miga, gdy wykonywana jest jakaś operacja, np. podczas drukowania, a świeci się, gdy dane oczekują na przetworzenie.

Wskaźnik błędu

Miga lub świeci się, gdy wystąpi zacięcie papieru lub inny błąd.

Przycisk Start ()

Naciśnij, aby rozpocząć skanowanie lub kopiowanie.

Panel sterowania Model z 5-linijkowym wyświetlaczem LCD

Przycisk Home ()

Wyświetla ekran [Główny]. Ekran [Główny]

Wyświetlacz

Wyświetla ekrany służące do obsługi funkcji, użytkowania, komunikatów i innych informacji. Korzystanie z panelu sterowania

Przycisk Resetuj ()

Resetuje ustawienia i przywraca drukarkę do poprzedniego stanu.

Przycisk Stop ()

Służy do anulowania drukowania i innych operacji.

 Przycisk kopiowania identyfikatora ()

Można użyć tej funkcji do kopiowania przedniej i tylnej strony prawa jazdy lub innego identyfikatora na tym samym arkuszu papieru z powiększeniem 100%. Kopiowanie obu stron dowodu osobistego na jednej stronie

Wskaźnik danych

Miga, gdy wykonywana jest jakaś operacja, np. podczas drukowania, a świeci się, gdy dane oczekują na przetworzenie.

Wskaźnik błędu

Miga lub świeci się, gdy wystąpi zacięcie papieru lub inny błąd.

Przycisk Wstecz ()

Powrót do poprzedniego ekranu.

 Przycisk Start ()

Naciśnij, aby rozpocząć skanowanie lub kopiowanie.

Przycisk W Lewo ()

Powrót do poprzedniego ekranu. Jego naciśnięcie podczas wprowadzania tekstu przesuwa kursor w lewą stronę.

Przycisk Do Góry ()

Jego naciśnięcie zaznacza element znajdujący się powyżej i zwiększa wartość na suwaku.

Przycisk OK ()

Jego naciśnięcie zatwierdza ustawienia i wybrane elementy.

Przycisk Na Dół ()

Jego naciśnięcie zaznacza element znajdujący się poniżej i zmniejsza wartość na suwaku.

Przycisk W Prawo ()

Przejście do następnego ekranu. Jego naciśnięcie podczas wprowadzania tekstu przesuwa kursor w prawą stronę.
99L9-009