Drukowanie za pomocą usługi Druk uniwersalny

Uniwersalny wydruk to usługa Microsoft umożliwiająca drukowanie dokumentów za pośrednictwem chmury. Nie ma potrzeby instalowania sterownika drukarki, aby drukować dokumenty ze swojego komputera. Możesz również drukować dokumenty ze zdalnej lokalizacji, jeśli tylko komputer jest podłączony do Internetu.
Aby korzystać z usługi drukowania uniwersalnego, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem usługi Microsoft 365 i korzystać z usługi Azure Active Directory.
Wymagane czynności przygotowawcze
Zarejestruj urządzenie w usłudze Azure Active Directory i ustaw członków lub grupy, którzy będą korzystać z urządzenia. Rejestrowanie urządzenia w usłudze Azure Active Directory
Na każdym komputerze, który będzie korzystał z drukowania uniwersalnego, zarejestruj urządzenie, które jest zarejestrowane w Azure Active Directory. Rejestrowanie urządzenia na komputerze
Szczegółowe informacje na temat drukowania przy użyciu drukowania uniwersalnego oraz obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć w witrynie internetowej firmy Microsoft.
https://docs.microsoft.com/
99L9-044