Drukowanie za pomocą usługi Druk uniwersalny

Drukowanie uniwersalne to usługa drukowania dokumentów za pośrednictwem chmury Microsoft. Sterownik usługi drukowania uniwersalnego jest dostępny jako standardowy element systemu Windows 10, dlatego nie ma potrzeby instalowania sterowników drukarki na każdym komputerze. Jeśli twoje urządzenie jest podłączone do Internetu, możesz drukować dokumenty, gdy jesteś z dala od urządzenia.
Aby korzystać z usługi drukowania uniwersalnego, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem usługi Microsoft 365 i korzystać z usługi Azure Active Directory.
Wymagane czynności przygotowawcze
Zarejestruj urządzenie w usłudze Azure Active Directory i ustaw członków lub grupy, którzy będą korzystać z urządzenia. Rejestrowanie urządzenia w usługach w chmurze
Na każdym komputerze, który będzie korzystał z drukowania uniwersalnego, zarejestruj urządzenie, które jest zarejestrowane w Azure Active Directory. Rejestrowanie urządzenia na komputerze
Szczegółowe informacje na temat drukowania przy użyciu drukowania uniwersalnego oraz obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć w witrynie internetowej firmy Microsoft.
https://docs.microsoft.com/
99L9-044