Rejestrowanie urządzenia w usługach w chmurze

Zarejestruj urządzenie w usłudze uwierzytelniania i zarządzania w chmurze, Azure Active Directory, i ustaw członków lub grupy, którzy będą korzystać z urządzenia.

Krok 1: Rejestrowanie urządzenia w usłudze Azure Active Directory

Skonfiguruj te ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Nie możesz używać panelu sterowania do konfigurowania ustawień.
Wymagane są uprawnienia administratora.
1
Zaloguj się w zdalnym interfejsie użytkownika w trybie menedżera systemu. Uruchamianie zdalnego interfejsu użytkownika
2
Na stronie portalu zdalnego interfejsu użytkownika kliknij na [Ustawienia/rejestracja]. Strona portalu zdalnego interfejsu użytkownika
3
Kliknij opcje [Ustawienia sieciowe] [Ustawienia Universal Print].
Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia Universal Print].
4
Kliknij [Edycja] w sekcji [Ustawienia podstawowe].
5
Zaznacz pole wyboru [Użyj funkcji Universal Print], a następnie wprowadź nazwę drukarki.
W polu nazwy drukarki wpisz nazwę identyfikującą urządzenie używając jednobajtowych znaków alfanumerycznych.
Aby zweryfikować certyfikat wysłany z serwera, zaznacz pole wyboru [Weryfikuj certyfikat serwera].
Aby dodać Wspólną Nazwę (CN) do elementów weryfikacji, zaznacz również pole wyboru [Dodaj CN do elementów weryfikacyjnych].
6
Zmień identyfikator aplikacji i adres URL Azure Active Directory zgodnie ze środowiskiem użytkowania.
7
Kliknij [OK].
Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia Universal Print].
8
Kliknij [Zarejestruj] w sekcji [Stan rejestracji].
Zostanie wyświetlony ekran [Informacje do rejestracji].
9
Zaczekaj kilka sekund, a następnie kliknij [].
10
Kliknij łącze wyświetlone w [Adres URL strony rejestracji].
11
Zarejestruj urządzenie postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
12
Kliknij [Ustawienia Universal Print] w górnej części ekranu zdalnego interfejsu użytkownika.
Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia Universal Print].
13
Zaczekaj kilka minut, a następnie kliknij [].
Gdy rejestracja dobiegnie końca, [Zarejestrowano] wyświetli się w [Stan rejestracji].
14
Wyloguj się ze zdalnego interfejsu użytkownika.
Anulowanie rejestracji
Kliknij [Rozłącz] na ekranie [Ustawienia Universal Print]  [OK]. Na ekranie zarządzania urządzeniami w Azure Active Directory wybierz urządzenie i kliknij [Usuń].

Krok 2: Określanie członków i grup korzystających z urządzenia

1
Wyświetl ekran zarządzania usługą drukowania uniwersalnego w usłudze Azure Active Directory w przeglądarce internetowej na komputerze.
2
Wybierz urządzenie i kliknij na [Udostępnij drukarkę
].
Aby zmienić nazwę urządzenia wyświetlaną na komputerze, zmień [Nazwa udziału drukarki].
3
Kliknij opcje [Członkowie] [Dodaj].
4
Z listy wybierz członków i grupy, które będą korzystać z drukarki.
99L9-040