Przygotowanie do druku

Aby drukować z urządzenia, musisz przygotować się do drukowania zgodnie z metodą drukowania i środowiskiem użytkowania.
99L9-03S