Przygotowanie do druku z poziomu komputera

Zainstaluj sterownik drukarki w komputerze, który będzie wykorzystywany do drukowania. Instalowanie oprogramowania i sterowników na komputerze
Używanie serwera wydruku w Windows
Aby zainstalować sterownik drukarki, użyj serwera wydruku.
W celu zainstalowania sterownika drukarki, kliknij dwukrotnie udostępnioną drukarkę na serwerze wydruku i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Wyświetlanie udostępnionej drukarki na serwerze druku
Zmiana typu i numeru portu (Windows)
Jeśli urządzenie nie jest skonfigurowane do używania LPD lub RAW albo jeśli numer portu został zmieniony, może być konieczna zmiana ustawień w komputerze. Zmiana typu i numeru portu
Jeśli adres IP urządzenia został zmieniony po zainstalowaniu sterownika drukarki
W systemie Windows wymagane działanie zależy od używanego portu.
Jeśli używasz portu MFNP, połączenie jest utrzymywane tak długo, jak długo urządzenie i komputer należą do tej samej podsieci, więc na komputerze nie jest wymagane żadne działanie.
Jeśli używasz standardowego portu TCP/IP, musisz dodać nowy port. Dodawanie portu
Jeśli nie wiesz, który port jest używany, sprawdź:
Wyświetlanie portu drukarki
W systemie macOS musisz ponownie zarejestrować urządzenie na komputerze Mac. Szczegóły dotyczące rejestrowania urządzenia znajdziesz w instrukcji obsługi sterownika na stronie z instrukcjami online.
https://oip.manual.canon/
* Jeśli używasz protokołu DHCP do automatycznego uzyskiwania adresu IP urządzenia, adres IP może zostać zmieniony automatycznie.
99L9-03U