Wyłączanie komunikacji z użyciem protokołu HTTP

Zaleca się wyłączenie komunikacji HTTP, gdy używasz tylko połączenia USB lub gdy nie korzystasz z funkcji wymagających komunikacji HTTP, takich jak zdalny interfejs użytkownika, drukowanie WSD i AirPrint.
W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz też skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera. Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)
Wymagane są uprawnienia administratora.

Model z Panelem Dotykowym

1
Na panelu sterowania naciśnij [Menu] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny]
2
Naciśnij [Ustawienia] [Sieć] [Ustawienia TCP/IP] [Użyj HTTP].
Zostanie wyświetlony ekran [Użyj HTTP].
Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [Zaloguj się]. Identyfikator i kod PIN menedżera systemu
3
Naciśnij [Wyłącz] [Tak].

Model z 5-linijkowym wyświetlaczem LCD

1
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij . Ekran [Główny]
2
Naciśnij [Ustawienia] [Sieć] [Ustawienia TCP/IP] [Użyj HTTP] .
Zostanie wyświetlony ekran [Użyj HTTP].
Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [<Zaloguj>] . Identyfikator i kod PIN menedżera systemu
3
Naciśnij [Wyłącz] [Tak] .
99L9-075