Ograniczanie korzystania ze zdalnego interfejsu użytkownika

Korzystanie ze zdalnego interfejsu użytkownika jest wygodne, ponieważ umożliwia obsługę urządzenia z komputera, ale stwarza też ryzyko dostępu do urządzenia przez osoby trzecie.
Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi osób trzecich, możesz skonfigurować ustawienie wymagające od użytkowników podawania kodu PIN (kodu PIN do zdalnego interfejsu użytkownika) podczas korzystania ze zdalnego interfejsu użytkownika.
Jeśli nie korzystasz ze zdalnego interfejsu użytkownika, zaleca się wyłączenie tej funkcji.

Ustawianie kodu PIN do użycia w zdalnym interfejsie użytkownika

Możesz ograniczyć korzystanie ze zdalnego interfejsu użytkownika tylko do tych użytkowników, którzy znają kod PIN dostępu do zdalnego interfejsu.
W tym rozdziale opisano, jak skonfigurować ustawienia za pomocą panelu sterowania.
Możesz również skonfigurować ustawienia za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera po ustawieniu kodu PIN systemu dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika w urządzeniu. Zarządzanie urządzeniem z komputera (Zdalny interfejs użytkownika)
Wymagane są uprawnienia administratora.

Model z Panelem Dotykowym

1
Na panelu sterowania naciśnij [Menu] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny]
2
Naciśnij [Ustawienia zarządzania]  [Ustaw. zdaln. UI/aktualizacji opr. ukł.]  [Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.] [Ustawienia zabez.dost.zdal.interf. użyt.].
Zostanie wyświetlony ekran [Zabez.dost.zdal.int.uż].
Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [Zaloguj się]. Identyfikator i kod PIN menedżera systemu
3
Ustaw [Ustawienia zabez.dost.zdal.interf. użyt.] na [Włącz], wprowadź kod PIN dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika, a następnie naciśnij [Zastosuj].
4
Wprowadź tę samą liczbę, a następnie naciśnij [Zastosuj].
Ustawienia zostały zastosowane.

Model z 5-linijkowym wyświetlaczem LCD

1
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij . Ekran [Główny]
2
Naciśnij [Ustawienia zarządzania] [Ustaw. zdaln. UI/aktualizacji opr. ukł.] [Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.] [Ustawienia zabez.dost.zdal.interf. użyt.] .
Zostanie wyświetlony ekran [Zabez.dost.zdal.int.uż].
Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [<Zaloguj>] .Identyfikator i kod PIN menedżera systemu
3
Ustaw opcję [Ustawienia zabez.dost.zdal.interf. użyt.] na wartość[Włącz], wprowadź kod PIN dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika, a następnie naciśnij .
4
Wprowadź tę samą wartość, a następnie naciśnij .
Ustawienia zostały zastosowane.
W przypadku inicjalizacji [Ustaw. zarządzania] menu ustawień
Aby zresetować kod PIN dostępu do zdalnego interfejsu użytkownika użyj menu ustawień na panelu sterowania. [Ustawienia zabez.dost.zdal.interf. użyt.]

Wyłączanie Zdalnego interfejsu użytkownika

Możesz wyłączyć zdalny interfejs użytkownika, aby zmniejszyć ryzyko nieautoryzowanego dostępu do urządzenia przez sieć.
Aby skonfigurować ustawienia, użyj panelu sterowania. Nie możesz konfigurować ustawień za pomocą zdalnego interfejsu użytkownika z komputera.
Wymagane są uprawnienia administratora. Aby zastosować ustawienia, urządzenie musi zostać uruchomione ponownie.

Model z Panelem Dotykowym

1
Na panelu sterowania naciśnij [Menu] na ekranie [Główny]. Ekran [Główny]
2
Naciśnij [Ustawienia zarządzania] [Ustaw. zdaln. UI/aktualizacji opr. ukł.]  [Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.] [Ustawienia zabez.dost.zdal.interf. użyt.].
Zostanie wyświetlony ekran [Użyj zdalnego interfejsu użytkownika].
Jeśli pojawi się ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [Zaloguj się]. Identyfikator i kod PIN menedżera systemu
3
Ustaw [Użyj zdal. interf.] na [Wyłącz].
4
Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia
Ustawienia zostały zastosowane.

Model z 5-linijkowym wyświetlaczem LCD

1
Na panelu sterowania wybierz [Menu] na ekranie [Główny], a następnie naciśnij . Ekran [Główny]
2
Naciśnij [Ustawienia zarządzania] [Ustaw. zdaln. UI/aktualizacji opr. ukł.]  [Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.] .
Zostanie wyświetlony ekran [Ustawienia zdalnego interfejsu użytkown.].
Jeśli zostanie wyświetlony ekran logowania, wprowadź identyfikator i kod PIN menedżera systemu, a następnie naciśnij [<Zaloguj>] . Identyfikator i kod PIN menedżera systemu
3
Naciśnij [Użyj zdalnego interfejsu użytkownika] [Wyłącz] .
4
Uruchom urządzenie ponownie. Ponowne uruchamianie urządzenia
Ustawienia zostały zastosowane.
99L9-071