[Konserwacja]

Przeprowadź konserwację, aby wyczyścić urządzenie.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Wyczyść zespół utrwalający.]

[Menu] [Regulacja/konserwacja] [Konserwacja]
Jeśli po wymianie kasety z tonerem na papierze pojawią się czarne smugi, wykonaj tę czynność, aby oczyścić zespół utrwalający. Czyszczenie modułu utrwalającego

[Wyczyść Bęben]

[Menu] [Regulacja/konserwacja] [Konserwacja]
Jeśli wydruk jest rozmazany, bęben może być zabrudzony. Wykonaj tę operację, aby wyczyścić bęben. Czyszczenie bębna
99L9-089