[Wygeneruj plik]

Określ ustawienia dotyczące generowania plików skanowania.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ustawienia pliku wyjściowego obrazu]

[Menu] [Ustawienia funkcji] [Ogólne] [Wygeneruj plik]
Określ wartość gamma używaną podczas konwersji pliku skanowania do YCbCr dla transmisji.
Ustawienie wartości gamma zgodnej z wyświetlaczem używanym przez odbiorcę gwarantuje, że wyświetlany obraz będzie wierny oryginałowi.
[Wart. gamma wys. YCbCr]
[Gamma 1,0]
[Gamma 1,4]
[Gamma 1,8]
[Gamma 2,2]
Informacje na temat wartości gamma wyświetlacza znajdziesz w instrukcji obsługi wyświetlacza.
99L9-08J