[Ustawienia podawania papieru]

Określ ustawienia dla źródła papieru.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Przełącz metodę podawania papieru]

[Menu] [Ustawienia funkcji] [Ogólne] [Ustawienia podawania papieru]
Określ ustawienia używane podczas drukowania na papierze z wydrukowanym wcześniej logo.
Zazwyczaj, gdy używany jest taki papier, musisz zmienić kierunek ładowania papieru i stronę, którą ma być skierowany do góry, w zależności od tego, czy drukowanie jest jedno- czy dwustronne.
Jeśli ustawisz [Priorytet drukowanej strony] jako źródło papieru dla załadowanego papieru, nie ma potrzeby zmiany kierunku załadowanego papieru ani tego, którą stroną ma być skierowany do góry. Jeśli ustawisz [Priorytet drukowanej strony], zawsze ładuj papier, korzystając z metody drukowania dwustronnego. Orientacja ładowanego papieru z logo
* Jeśli wybierzesz [Priorytet drukowanej strony] w tym ustawieniu, drukowanie jednostronne będzie wolniejsze. Jeśli używasz papieru bez wcześniej wydrukowanego logo lub jeśli nie używasz drukowania dwustronnego dla papieru z wcześniej wydrukowanym logo, wybierz [Priorytet prędkości].
[Szuflada 1]
[Priorytet prędkości]
[Priorytet drukowanej strony]
Gdy wybierzesz [Priorytet drukowanej strony] dla źródła papieru zawierającego papier, który nie może być używany do drukowania dwustronnego, to ustawienie będzie wyłączone i urządzenie będzie działać, wykorzystując ustawienie [Priorytet prędkości].
99L9-08E