[Ustawienia ogólne] (Model z Panelem Dotykowym)

Wybierz ustawienia ograniczania przesyłania faksów oraz wyświetlania ekranu potwierdzenia podczas wysyłania danych.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ogranicz nowych odbiorców]

[Menu] [Ustawienia funkcji] [Wyślij] [Ustawienia ogólne]
Wybierz, czy miejsca docelowe wybierane podczas wysyłania faksów mają być ograniczane do miejsc docelowych zarejestrowanych w książce adresowej. Ograniczanie dostępnych odbiorców
[Wyłącz]
[Włącz]

[Ogranicz ponowne wysyłanie z rejestru]

[Menu] [Ustawienia funkcji] [Wyślij] [Ustawienia ogólne]
Wybierz, czy blokować określanie miejsc docelowych z rejestru zadań TX dla zadań faksowania. Ograniczanie dostępnych odbiorców
[Wyłącz]
[Włącz]

[Potwierdz. wys. jednoprzyc./wyb. kodow.]

[Menu] [Ustawienia funkcji] [Wyślij] [Ustawienia ogólne]
Określ, czy ekran potwierdzenia zarejestrowanego miejsca docelowego ma być wyświetlany, gdy miejsce docelowe jest określone za pomocą numeru wybierania kodowego. Potwierdzanie miejsca docelowego przed wysłaniem
[Wyłącz]
[Włącz]

[Potwierdź odbiorcę przed wysłaniem]

[Menu] [Ustawienia funkcji] [Wyślij] [Ustawienia ogólne]
Wybierz, czy ekran potwierdzenia miejsca docelowego ma być wyświetlany podczas wysyłania faksu. Potwierdzanie miejsca docelowego przed wysłaniem
[Wyłącz]
[Włącz]
[Dotyczy tylko rozgłaszania sekwencyjnego]

[Wyświetl powiadom. po zaakcept. zadania]

[Menu] [Ustawienia funkcji] [Wyślij] [Ustawienia ogólne]
Procesy obsługiwane przez urządzenie, w tym wysyłanie faksów, są zarządzane jako zadania. Wybierz, czy ekran potwierdzenia odbioru ma być wyświetlany jako zadanie po przeprowadzeniu operacji faksowania.
Po wybraniu wartości [Włącz] można wyświetlić ekran informujący o statusie wysyłania i dzienniku.
[Wyłącz]
[Włącz]
99L9-08W