[Ustawienia skanowania i wysyłania]

Wybierz ustawienia dotyczące danych skanowania.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ust. przycisku skrótu]

[Menu] [Ustawienia funkcji] [Wyślij] [Ustawienia skanowania i wysyłania]
To ustawienie rejestruje typ skanowania oraz komputer, na którym dane skanowania będą przechowywane, do klawisza skrótu, tak aby możliwe było szybkie przeprowadzenie skanowania z poziomu ekranu [Główny].
Model z Panelem Dotykowym
[Zarejestruj]
[Scan  PC1]
[Scan  PC2]
[Wyłącz]
[Połączenie USB]
[Skan. kolor.]
[Skanowanie czarno-białe]
[Niestand. 1]
[Niestand. 2]
[Połączenie sieciowe]
[Skan. kolor.]
[Skanowanie czarno-białe]
[Niestand. 1]
[Niestand. 2]
[Potwierdź odbiorcę]
[Scan  PC1]
[Scan  PC2]
Model z 5-linijkowym wyświetlaczem LCD
[Zarejestruj]
[Skan  PC]
[Wyłącz]
[Połączenie USB]
[Skan. kolor.]
[Skanowanie czarno-białe]
[Niestand. 1]
[Niestand. 2]
[Połączenie sieciowe]
[Skan. kolor.]
[Skanowanie czarno-białe]
[Niestand. 1]
[Niestand. 2]
[Potwierdź odbiorcę]
[Skan  PC]
99L9-08X