[Zarządzanie użytkownikami]

Rejestruj i zarządzaj informacjami dotyczącymi administratora urządzenia.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienia domyślne dla każdego elementu.

[Ust. informacji o menedżerze systemu]

[Menu] [Ustawienia zarządzania] [Zarządzanie użytkownikami]
Aby utworzyć dedykowane konto administratora, podaj identyfikator menedżera systemu oraz kod PIN menedżera systemu.
W razie potrzeby możesz też podać imię i nazwisko administratora.
Użyj zdalnego interfejsu użytkownika z komputera, aby podać inne informacje dotyczące administratora, np. adres e-mail. Ustawianie identyfikatora działu i kodu PIN administratora
* Domyślnie identyfikator menedżera systemu i kod PIN menedżera systemu nie są ustawione. Identyfikator i kod PIN menedżera systemu
[ID i PIN menedżera systemu]
[ID menedżera systemu]
[PIN menedżera systemu]
[Nazwa menedżera systemu]
99L9-095