[Ustawienia]

Są to ustawienia używane do konfigurowania funkcji, takich jak wyświetlanie ekranu panelu sterowania i ustawienia sieciowe, w zależności od środowiska, w którym urządzenie jest używane.
* Wartości zaznaczone pogrubionym czerwonym tekstem to ustawienie domyślne dla każdego elementu.

[Ustawienia wyświetlania]

[Menu] [Ustawienia]
Zostanie wyświetlony ekran panelu sterowania Konfiguracja.
[Ustawienia wyświetlania]

[Ustawienia włącznika/energii]

[Menu] [Ustawienia]
Ustaw datę i godzinę oraz określ ustawienia oszczędzania energii.
[Ustawienia włącznika/energii]

[Sieć]

[Menu] [Ustawienia]
Skonfiguruj środowisko sieciowe urządzenia.
[Sieć]

[Interfejs zewnętrzny]

[Menu] [Ustawienia]
Skonfiguruj połączenie USB.
[Interfejs zewnętrzny]

[Dostępność]

[Menu] [Ustawienia]
Aby ułatwić widoczność ekranu, skonfiguruj funkcje ekranu panelu sterowania, takie jak inwersja kolorów ekranu i czas wyświetlania komunikatów.
[Dostępność]

[Ustawienia głośności] (Model z Panelem Dotykowym)

[Menu] [Ustawienia]
Określ, czy mają być emitowane dźwięki.
[Ustawienia głośności] (Model z Panelem Dotykowym)
99L9-07W