Nie można połączyć się z udostępnioną drukarką

Sprawdź, czy na komputerze sieciowym jest wyświetlana udostępniona drukarka. Wyświetlanie udostępnionej drukarki na serwerze druku
Jeśli nie jest wyświetlana, skontaktuj się z administratorem sieci albo serwera wydruku.
99L9-0C8