Nie można znaleźć serwera druku do połączenia

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.
Czy serwer wydruku i komputer są prawidłowo podłączone?
Sprawdź ustawienia sieciowe serwera wydruku i komputera oraz upewnij się, że są one prawidłowo połączone.
Jeśli są one połączone za pomocą przewodu Ethernet, upewnij się, że przewód jest prawidłowo podłączony.
Czy serwer wydruku jest uruchomiony?
Uruchom serwer wydruku, jeśli nie został jeszcze uruchomiony.
Czy istnieją jakieś ograniczenia w łączeniu się z serwerem wydruku?
Jeżeli jest to konieczne, skontaktuj się z administratorem serwera wydruku i poproś o zezwolenie.
Czy funkcja wykrywania sieci jest włączona? (Windows)
Włącz wykrywanie sieci, jeśli nie jest włączone. Włączanie wykrywania sieci
99L9-0C7