Papier nie jest podawany lub podawane są dwa lub więcej arkuszy na raz

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.
Czy używasz odpowiedniego papieru?
Sprawdź, czy papier w urządzeniu nadaje się do użytku, i w razie potrzeby wymień go na odpowiedni.
Używany papier
Ładowanie papieru
Czy papier jest załadowany prawidłowo?
Przekartkuj dokładnie stos papieru w małych partiach, aby arkusze nie sklejały się ze sobą.
Przed załadowaniem papieru wyrównaj krawędzie, stukając kilka razy papierem o płaską powierzchnię przed załadowaniem. Ładowanie papieru
Nie ładuj razem papieru o różnych rozmiarach lub typach.
99L9-0C0