Papier ulega marszczeniu

Rozwiąż problem, sprawdzając poniższe elementy.
Czy papier jest załadowany prawidłowo?
Upewnij się, że załadowany papier nie przekracza limitu obciążenia ().
Sprawdź, czy prowadnice papieru są wyrównane z oznaczeniami i czy nie są zbyt luźne lub zbyt ciasne.
Czy używasz papieru, który wchłonął wilgoć?
Sprawdź, jakie są środki ostrożności, i wymień papier na suchy.
Środki ostrożności podczas pracy z papierem
Ładowanie papieru
Czy używasz odpowiedniego papieru?
Sprawdź, czy papier w urządzeniu nadaje się do użytku, i w razie potrzeby wymień go na odpowiedni.
Używany papier
Ładowanie papieru
99L9-0AX