Krawędź strony nie jest wydrukowana

Rozwiąż problem, sprawdzając w następującej kolejności:
Czy używasz odpowiedniego papieru?
Sprawdź, czy papier w urządzeniu nadaje się do użytku, i w razie potrzeby wymień go na odpowiedni.
Używany papier
Ładowanie papieru
Czy prowadnice papieru są prawidłowo ustawione względem papieru?
Prowadnice papieru, które są wyrównane, ale zbyt luźne lub zbyt ciasne, mogą spowodować, że część strony nie zostanie wydrukowana. Sprawdź prowadnice papieru i dopasuj je do szerokości papieru. Ładowanie papieru
Czy drukujesz do krawędzi papieru bez marginesów?
Taki objaw może wystąpić, gdy w sterowniku drukarki margines jest ustawiony na „brak”. Aby drukować za pomocą tego urządzenia, wymagany jest margines 5 mm (15 mm na górze i na dole oraz 10 mm po lewej i prawej stronie).
Na ekranie [Preferencje drukowania] sterownika drukarki, skonfiguruj poniższe ustawienie, aby zapewnić margines.
Zakładka [Wykończenie] [Ustawienia zaawansowane] [Rozszerz obszar drukowania i drukuj] [Wył.]
99L9-0AJ