Prispôsobenie obrazovky [Domov]

Môžete zmeniť usporiadanie položiek na obrazovke [Domov], aby ste mohli rýchlejšie ovládať často používané položky.

Zmena poradia zobrazenia položiek (Model s dotykovým panelom)

1
Stlačte tlačidlo [Nast. dom.] na obrazovke [Domov]. Obrazovka [Domov]
Ak sa zobrazí prihlasovacia obrazovka, zadajte ID a PIN správcu systému a potom kliknite na [Prihlásiť sa]. ID a kód PIN správcu systému
2
Stlačte tlačidlo [Nastaviť poradie zobrazenia].
3
Vyberte tlačidlo na presunutie.
4
Výberom položky [Späť] alebo [Ďalej] presuňte tlačidlo a stlačte tlačidlo [Použiť].
Tlačidlo sa posunie toľkokrát, koľkokrát ne neho ťuknete.
Dlhým dotykom tlačidla [Späť] alebo [Ďalej] budete posúvať vybraté tlačidlo nepretržite.
5
Zopakujte kroky 3 a 4 so všetkými tlačidlami, ktoré chcete presunúť.
6
Stlačte tlačidlo [Použiť].
Na obrazovke [Domov] sa zmení poradie zobrazenia položiek.

Vloženie medzery (Model s dotykovým panelom)

1
Stlačte tlačidlo [Nast. dom.] na obrazovke [Domov]. Obrazovka [Domov]
Keď je nastavené ID správcu systému, prihlasovacia obrazovka sa môže zobraziť pri výbere určitých položiek. Len používatelia, ktorí poznajú ID a PIN správcu systému, sa môžu prihlásiť a zmeniť nastavenia.
2
Stlačte tlačidlo [Vložiť a zmazať prázdne].
3
Vyberte tlačidlo, kam chcete vložiť medzeru, a vyberte položku [Vložiť].
Ak chcete odstrániť vloženú medzeru, vyberte ju, vyberte položku [Odstrániť] a pokračujte krokom 5.
4
Stlačte tlačidlo [Použiť].

Zmena poradia zobrazenia položiek (Model s 5-riadkovým displejom LCD)

1
Na obrazovke [Domov] na ovládacom paneli stlačte [Poradie zobr. (dom.)] . Obrazovka [Domov]
2
Pomocou alebo vyberte položku, ktorú chcete presunúť, a potom stlačte .
3
Pomocou alebo presuňte položku a potom stlačte .
4
Stlačte položku .
Na obrazovke [Domov] sa zmení poradie zobrazenia položiek.
99LE-02J