Nastavenie veľkosti a typu papiera pre zásuvku na papier

Predvolene sú veľkosti papiera a typ zásuvky na papier nastavené na A4 a Bežný 2. Ak ste vložili papier s inou veľkosťou alebo typom, zmeňte nastavenia papiera.
Táto časť opisuje spôsob konfigurácie nastavení pomocou ovládacieho panela.
Nastavenia môžete nakonfigurovať aj z počítača pomocou vzdialeného používateľského rozhrania. Riadenie zariadenia z počítača (vzdialené PR)

Model s dotykovým panelom

1
Na ovládacom paneli stlačte [Nast. pap.] na obrazovke [Domov]. Obrazovka [Domov]
2
Stlačte tlačidlo [Zásuvka 1].
3
Vyberte veľkosť papiera vloženého do zásuvky na papier.
Môžete sa posúvať na obrazovke tak, aby ste zobrazili veľkosti papiera (ako sú obálky), ktoré nie sú zobrazené na obrazovke.
Keď je vložený papier s veľkosťou A5
Keď je papier vložený s orientáciou na šírku, vyberte položku [A5]. Keď je papier vložený s orientáciou na výšku, vyberte položku [A5R].
Orientácia na šírku (A5)
Orientácia na výšku (A5R)
Keď je vložený papier s neštandardnou veľkosťou (papier vlastnej veľkosti)
1
Stlačte tlačidlo [Vlastný].
2
Stlačte tlačidlo [X]  zadajte hodnotu v poli [X]  stlačte tlačidlo [Použiť].
3
Zadajte hodnoty v poli [Y] rovnakým spôsobom ako pre [X].
4
Stlačte tlačidlo [Použiť].
5
Stlačte tlačidlo [Použiť].
Ak sa možnosť nastavenia veľkosti papiera nezobrazuje
Stlačte položku [Iné formáty] a zo zobrazeného zoznamu vyberte veľkosť papiera.
4
Vyberte typy papiera vloženého do zásuvky na papier.
Veľkosť a typ papiera sú nastavené.
Môžete zmeniť veľkosť papiera zobrazenú na obrazovke v kroku 3. Skrytie nepoužívaných veľkostí papiera

Model s 5-riadkovým displejom LCD

1
Na ovládacom paneli vyberte [Nastav. papiera] v obrazovke [Domov] a stlačte . Obrazovka [Domov]
2
Stlačte položku [Zásuvka 1] a stlačte tlačidlo .
3
Vyberte veľkosť papiera vloženého v zásuvke na papier a stlačte .
Môžete sa posúvať na obrazovke tak, aby ste zobrazili veľkosti papiera (ako sú obálky), ktoré nie sú zobrazené na obrazovke.
Keď je vložený papier s veľkosťou A5
Keď je papier vložený s orientáciou na šírku, vyberte položku [A5]. Keď je papier vložený s orientáciou na výšku, vyberte položku [A5R].
Orientácia na šírku (A5)
Orientácia na výšku (A5R)
Keď je vložený papier s neštandardnou veľkosťou (papier vlastnej veľkosti)
1
Stlačte tlačidlo [Vlastný].
2
Stlačte tlačidlo [X]  zadajte hodnotu v poli [X] .
3
Zadajte hodnoty v poli [Y] rovnakým spôsobom ako pre [X].
4
Vyberte položku [<Použiť>] a stlačte .
Ak sa možnosť nastavenia veľkosti papiera nezobrazuje
Stlačte [<Iné formáty>], potom stlačte a v zobrazenom zozname vyberte veľkosť papiera.
4
Zvoľte typ papiera vloženého v zásuvke na papier a stlačte .
Môžete zmeniť veľkosť papiera zobrazenú na obrazovke v kroku 3. Skrytie nepoužívaných veľkostí papiera
99LE-02Y