Kontrola stavu kopírovania

Procesy spracúvané zariadením (vrátane kopírovania) sa spravujú ako úlohy. Kontrolou stavu úloh môžete určiť, či sa úloha kopírovania vykonala správne.
Na konfiguráciu nastavení použite ovládací panel. Nastavenia nemôžete konfigurovať pomocou vzdialeného používateľského rozhrania z počítača.

Model s dotykovým panelom

1
Zobrazte obrazovku [Monitor stavu].
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo . Ovládací panel
2
Stlačte tlačidlo [Úloha kopírov./tlače].
Zobrazí sa obrazovka [Úloha kopírov./tlače].
3
Stlačte tlačidlo [Stav úlohy].
4
Vyberte úlohu a zobrazte si podrobnosti.
Zobrazia sa podrobnosti úlohy.
5
Skontrolujte počet originálov, počet kópií a ďalšie nastavenia.

Model s 5-riadkovým displejom LCD

1
Zobrazte obrazovku [Monitor stavu].
Na ovládacom paneli stlačte [Monitor stavu] na obrazovke [Domov] alebo na inej obrazovke.
Obrazovka [Domov]
2
Stlačte položku [Úloha kopírov./tlače] a stlačte tlačidlo .
Zobrazí sa obrazovka [Úloha kopírov./tlače].
3
Stlačte [Stav úlohy] .
4
Vyberte úlohu a zobrazia sa podrobnosti o úlohe. Potom stlačte tlačidlo .
Zobrazia sa podrobnosti úlohy.
5
Skontrolujte počet originálov, počet kópií a ďalšie nastavenia.
99LE-05K