Kopírovanie viacerých pasov na jeden hárok

Funkciu Kopírovanie pasu môžete použiť na skopírovanie viacerých pasov spoločne na jeden hárok papiera. Tento úkon môžete vykonať rýchlo na obrazovke [Domov] na ovládacom paneli.

Umiestnite pas na predlohové sklo.

1
Otvorte podávač alebo kryt predlohového skla.
2
Položte pas stranou, ktorú chcete skopírovať, nadol a zarovnajte okraj pasu s ľavým horným rohom predlohového skla podľa obrázka.
Umiestnite identifikačný preukaz o kúsok ďalej od okraja predlohového skla.
3
Opatrne zatvorte podávač alebo kryt predlohového skla.

Kopírovanie pasu (Model s dotykovým panelom)

1
Na ovládacom paneli stlačte [Kópia pasu] na obrazovke [Domov]. Obrazovka [Domov]
Zobrazí sa obrazovka [Kópia pasu].
2
Vyberte kombináciu viacerých pasov a zvoľte, či sa má použiť obojstranná tlač.
[2 na 1 (2-stranné)]
Skombinuje dva pasy na jednu stranu hárka kopírovaním a obojstrannou tlačou. Skombinuje štyri pasy na obe strany hárka s obojstrannou tlačou.
[4 na 1 (2-stranné)]
Skombinuje štyri pasy na jednu stranu hárka kopírovaním a obojstrannou tlačou. Skombinuje osem pasov na obe strany hárka a obojstrannou tlačou.
[2 na 1]
Skombinuje dva pasy na jeden hárok papiera.
[4 na 1]
Skombinuje štyri pasy na jednu stranu hárka.
Zobrazí sa obrazovka kopírovania.
3
Nastavte počet kópií.
Pomocou numerických tlačidiel zadajte počet kópií.
* Ak používate funkciu Kopírovanie pasu na vytvorenie kópií, pomer kopírovania sa automaticky nastaví podľa veľkosti papiera použitého na kopírovanie a počtu kombinovaných pasov. Stlačením tlačidla [Pomer kopírovania] môžete zmeniť pomer kopírovania manuálne.
4
Podľa potreby nakonfigurujte iné nastavenia kopírovania. Ďalšie funkcie kopírovania (Model s dotykovým panelom)
Môžete upraviť sýtosť a kvalitu obrazu.
Môžete zmeniť počet pasov na skombinovanie (N na 1) a nastavenia obojstranného kopírovania zvolené v bode 3.
5
Stlačte položku .
Prvý pas sa naskenuje.
6
Keď sa zobrazí [Sken. ďal.: stl. Štart], umiestnite ďalší pas na predlohové sklo a stlačte tlačidlo .
Ďalší pas sa naskenuje a zobrazí sa rovnaká obrazovka.
Opakujte tento postup, kým nedokončíte skenovanie všetkých pasov.
Môžete tiež stlačením tlačidla [Sýtosť] zmeniť nastavenia pre každý pas.
7
Stlačte tlačidlo [Spustiť kop.].
Naskenované pasy sa vytlačia.
Ak chcete zrušiť kopírovanie, stlačte [Zrušiť] [Áno]. Zrušenie postupov kopírovania
Stlačením tlačidla [Monitor stavu] zobrazíte stav úlohy kopírovania. Zobrazenie stavu a výpisu tlačových úloh

Kopírovanie pasu (Model s 5-riadkovým displejom LCD)

1
Na ovládacom paneli stlačte tlačidlo [Kópia pasu] na obrazovke [Domov] a stlačte tlačidlo .Obrazovka [Domov]
Zobrazí sa obrazovka [Kópia pasu].
2
Vyberte kombináciu viacerých pasov a zvoľte, či sa má použiť obojstranná tlač.
[2 na 1 (2-stranné)]
Skombinuje dva pasy na jednu stranu hárka kopírovaním a obojstrannou tlačou. Skombinuje štyri pasy na obe strany hárka s obojstrannou tlačou.
[4 na 1 (2-stranné)]
Skombinuje štyri pasy na jednu stranu hárka kopírovaním a obojstrannou tlačou. Skombinuje osem pasov na obe strany hárka a obojstrannou tlačou.
[2 na 1]
Skombinuje dva pasy na jeden hárok papiera.
[4 na 1]
Skombinuje štyri pasy na jednu stranu hárka.
3
Stlačte položku .
Zobrazí sa obrazovka kopírovania.
4
Nastavte počet kópií.
Stlačte tlačidlo / [Počet kópií] , nastavte počet kópií a stlačte tlačidlo .
* Ak používate funkciu Kopírovanie pasu na vytvorenie kópií, pomer kopírovania sa automaticky nastaví podľa veľkosti papiera použitého na kopírovanie a počtu kombinovaných pasov. Stlačením tlačidla [Pomer kopírovania] môžete zmeniť pomer kopírovania manuálne.
5
Podľa potreby nakonfigurujte iné nastavenia kopírovania. Ďalšie funkcie kopírovania (Model s 5-riadkovým displejom LCD)
Môžete upraviť sýtosť a kvalitu obrazu.
Môžete zmeniť počet pasov na skombinovanie (N na 1) a nastavenia obojstranného kopírovania zvolené v bode 3.
6
Stlačte položku .
Prvý pas sa naskenuje.
7
Keď sa zobrazí [Sken. ďal.: stl. Štart], umiestnite ďalší pas na predlohové sklo a stlačte tlačidlo .
Ďalší pas sa naskenuje a zobrazí sa rovnaká obrazovka.
Opakujte tento postup, kým nedokončíte skenovanie všetkých pasov.
Môžete tiež stlačením tlačidla [Sýtosť] zmeniť nastavenia pre každý pas.
8
Stlačte tlačidlo [<Spustiť kopír.>] .
Naskenované pasy sa vytlačia.
Ak chcete zrušiť kopírovanie, stlačte tlačidlo [Zrušiť]  [Áno] . Zrušenie postupov kopírovania
Stlačením tlačidla [Monitor stavu] zobrazíte stav úlohy kopírovania. Zobrazenie stavu a výpisu tlačových úloh
99LE-05H