Príjem faxov

Keď je režim RX nastavený na manuálne prijímanie faxov, musíte vykonať operácie, aby ste ich prijali.
Keď režim RX nie je nastavený na manuálne prijímanie faxov, nemusíte vykonať operácie, aby ste ich prijali. Keď bude prichádzať fax, automaticky sa príjme bez zvonenia a po dokončení prijímania sa vytlačí.
Umiestnite papier veľkosti A4 alebo Letter na zdroj papiera, čím zabránite tomu, aby sa obraz vynechal alebo rozdelil.
Môžete tiež zmeniť nastavenia tak, aby sa vytlačil prijatý fax na oboch stranách papiera a vytlačiť dátum a čas prijatia a číslo strany. Zmena nastavení tlače pre prijaté faxy

Keď zariadenie vyzváňa

Prijmite fax manuálne.
Ak je k zariadeniu pripojený telefón, môžete fax prijať ovládaním telefónu bez nutnosti ovládania zariadenia. Prijímanie faxov cez telefón (Vzdialené RX)
1
Keď zariadenie zazvoní, zdvihnite slúchadlo.
V prípade telefonického volania môžete toto volanie prijať.
2
Ak počujete pípnutie, na ovládacom paneli stlačte [Faxovať] na obrazovke [Domov]. Obrazovka [Domov]
Zobrazí sa obrazovka faxu.
3
Stlačte [Spustenie príjmu] a zložte slúchadlo.
Zariadenie začne prijímať fax. Po dokončení príjmu sa fax automaticky vytlačí.
Keď sa fax neprijme ani nevytlačí
Ak nechcete vytlačiť prijatý fax
99LE-053