Výmena spotrebného materiálu

Ak sa hlásenie o spotrebnom materiáli zobrazí na obrazovke ovládacieho panela alebo vzdialeného používateľského rozhrania, prípadne ak sa zhorší kvalita tlače, vymeňte spotrebný materiál.
Aktuálne zostávajúce množstvo spotrebného materiálu môžete vidieť na ovládacom paneli a vo vzdialenom používateľskom rozhraní. Názvy spotrebných položiek a počet hárkov, ktoré možno vytlačiť, nájdete v zozname spotrebného materiálu.
99LE-09S