Údržba

Aby ste zaistili bezpečné a pohodlné používanie zariadenia, je potrebná každodenná údržba, ktorá zahŕňa čistenie a výmenu spotrebného materiálu.
Ak si všimnete zhoršenie kvality tlače alebo časté zaseknutie papiera, vyčistite zariadenie a vykonajte úpravy na zlepšenie stavu zariadenia.
Vykonanie údržbových úkonov
Okrem vykonávania pravidelnej údržby sú potrebné aj úkony vzhľadom na stav zariadenia a kvalitu tlače.
Čistenie
Pravidelne čistite rôzne časti zariadenia. Ak sa originál alebo papier zašpiní, prípadne sa kvalita tlače zhorší, podľa vyskytujúcich sa symptómov vyčistite časti, ktoré spôsobujú problém.
Čistenie zariadenia
Výmena spotrebného materiálu
Ak sa hlásenie o spotrebnom materiáli zobrazí na obrazovke ovládacieho panela alebo vzdialeného používateľského rozhrania, prípadne ak sa zhorší kvalita tlače, vymeňte spotrebný materiál.
Výmena spotrebného materiálu
Nastavenie sýtosti tlače
Ak sú vytlačený text alebo jemné čiary vyblednuté, upravte sýtosť tlače.
Nastavenie sýtosti tlače
Zmena miesta inštalácie
Ak zariadenie premiestňujete, vykonajte predpísaný postup, aby ste predišli nehode či poškodeniu.
Premiestňovanie zariadenia
Údržba a kontrola
Výkonové diely na opravy a tonerové kazety budú dostupné najmenej sedem (7) rokov po skončení výroby tohto modelu zariadenia.
Ak sa počas prevádzky vyskytne problém, pozrite si časť:
Riešenie problémov
 Ak sa problém stále nie je možné vyriešiť alebo si myslíte, že je potrebné zariadenie skontrolovať, kontaktujte svojho predajcu alebo servisného zástupcu. Ak problém pretrváva
Inštalácia
Ak zaregistrujete, že prevádzka zariadenia je v niektorých prevádzkových režimoch alebo z dôvodu vášho okolia hlučná, odporúčame zariadenie nainštalovať na inom mieste ako vo vašej kancelárii.
Vo vnútorných častiach zariadenia sa môžu vytvárať kvapôčky vody (kondenzácia), ak sa miestnosť so zariadením rýchlo zohreje alebo ak zariadenie presuniete zo studeného alebo suchého prostredia do horúceho alebo vlhkého prostredia. Používanie zariadenia v týchto podmienkach môže spôsobiť problémy, napríklad zaseknutie papiera, nízku kvalitu tlače alebo poruchy. Pred používaním nechajte zariadenie minimálne dve hodiny stáť, aby sa prispôsobilo teplote a vlhkosti prostredia.
Zariadenia a úložnými systémami, ako sú napríklad pevné disky, nemusia správne fungovať, keď sa používajú vo veľkých výškach (približne 3 000 m nad morom a vyššie).

Pozri tiež

Kontrola potrebných riešení problémov na základe symptómov
Potrebné údržbové úkony a nastavenia môžete skontrolovať na základe stavu zariadenia a popisu chyby.
Zaseknutia papiera
Problémy s výsledkami tlače
Problémy s papierom a podávaním papiera
Zobrazenie počtu vytlačených strán a používanie zariadenia
Ako sprievodcu týkajúceho sa toho, kedy vykonať údržbu, si môžete pozrieť počet vytlačených strán pomocou počítadla a pozrieť si používanie zariadenia na základe hlásení a zoznamov.
Monitorovanie používania
99LE-09E