Špecifikácie podávača

Typ podávača
MF275dw
Automatický podávač dokumentov
Veľkosť a typ originálu
Veľkosť originálu
Max.: 216,0 mm x 356,0 mm
Minimum: 148,0 mm x 105,0 mm
Hmotnosť originálu
50 g/m² až 105 g/m²
Kapacita zásobníka na originály
(A4)
35 hárkov (80 g/m²)
Rýchlosť skenovania originálov
(A4)
Kopírovanie (300 dpi × 600 dpi)
1-stranné skenovanie
Plná farba: 7 str./min.
Čiernobielo: 20 str./min.
Kopírovanie (300 dpi × 300 dpi) *1
1-stranné skenovanie
Plná farba: 15 str./min.
Čiernobielo: 20 str./min.
*1 Môže sa odlišovať v závislosti od prostredia a podmienok používania.
99LE-00K