Registrácia kľúča a certifikátu alebo certifikátu CA získaného od vydávajúceho orgánu

Nainštalujte a zaregistrujte kľúč a certifikát alebo certifikát CA získaný od orgánu, ktorý vydáva digitálny certifikát, do zariadenia predtým, ako ho začnete používať.
Zaregistrujte kľúč a certifikát alebo certifikát CA pomocou vzdialeného používateľského rozhrania z počítača. V tomto prípade na registráciu nemôžete použiť ovládací panel.
Vyžadujú sa oprávnenia správcu.
Požadované prípravy
Skontrolujte podmienky kľúča a certifikátu alebo certifikátu CA použiteľného so zariadením. Kľúče a certifikáty
Pri registrácii kľúča a certifikátu skontrolujte heslo pre súkromný kľúč nastavený v súbore.
1
Prihláste sa k vzdialenému PR v režime správcu systému. Spustenie vzdialeného PR
2
Na stránke portálu vzdialeného používateľského rozhrania kliknite na [Settings/Registration]. Stránka portálu vzdialeného používateľského rozhrania
3
Kliknite na položky [Device Management]  [Key and Certificate Settings] alebo [CA Certificate Settings].
Zobrazí sa obrazovka [Key and Certificate Settings] alebo [CA Certificate Settings].
4
Kliknite na [Register Key and Certificate] alebo na [Register CA Certificate].
Zobrazí sa obrazovka [Register Key and Certificate] alebo [Register CA Certificate].
5
Inštalujte súboru kľúča a certifikátu alebo súbor certifikátu CA.
1
Kliknite na tlačidlo [Install].
2
Kliknite na položku [Browse] v časti [Specify File] a zadajte súbor, ktorý sa má inštalovať.
3
Kliknite na tlačidlo [Start Installation].
Inštalovaný súbor sa pridá do poľa [Installed Key and Certificate] na obrazovke [Register Key and Certificate] alebo do poľa [Installed CA Certificate] na obrazovke [Register CA Certificate].
6
Registrácia kľúča a certifikátu alebo certifikátu CA.
Počas registrácie kľúča a certifikátu
1
Napravo od súboru kľúča a certifikátu, ktorý sa má registrovať, kliknite na položku [Register].
Zobrazí sa obrazovka [Enter Private Key Password].
2
Zadajte názov kľúča pomocou jednobajtových alfanumerických znakov a kliknite na tlačidlo [OK].
Zaregistrovaný kľúč a certifikát sa pridajú do poľa [Registered Key and Certificate] na obrazovke [Key and Certificate Settings].
Keď sa registruje certifikát CA
Napravo od súboru certifikátu CA, ktorý sa má registrovať, kliknite na položku [Register].
Zaregistrovaný certifikát CA sa pridá do poľa [Registered CA Certificate] na obrazovke [CA Certificate Settings].
7
Odhláste sa zo vzdialeného používateľského rozhrania.
Zobrazenie a overenie podrobných informácií o zaregistrovanom certifikáte
Po kliknutí na názov kľúča (alebo ikonu certifikátu) v časti [Registered Key and Certificate] na obrazovke [Key and Certificate Settings] sa zobrazia podrobné informácie o certifikáte.
Na obrazovke podrobností certifikátu kliknite na [Verify Certificate], čím overíte platnosť certifikátu.
Zobrazenie a overenie podrobných informácií o zaregistrovanom certifikáte CA
Po kliknutí na vydané na miesto v časti [Registered CA Certificate] na obrazovke [CA Certificate Settings] sa zobrazia podrobné informácie o certifikáte CA.
Na obrazovke s podrobnými informáciami o certifikáte CA kliknite na položku [Verify Certificate], čím sa overí platnosť certifikátu CA.
Keď sa kľúč a certifikát alebo certifikát CA nedajú odstrániť
Nemôžete odstrániť kľúč a certifikát, ktorý sa práve používa. Deaktivujte funkciu, ktorá sa práve používa, alebo ju odstráňte po prepnutí na iný kľúč a certifikát.
Vopred nainštalovaný certifikát CA sa nedá odstrániť. Ak vopred nainštalovaný CA certifikát nie je potrebný, kliknite na položku [Disable] napravo od certifikátu CA.
99LE-06J