Manuálna konfigurácia nastavení siete Ethernet

Keď sa zariadenie predvolene pripojí ku káblovej sieti LAN, režim komunikácie Ethernet a typ siete Ethernet sa detegujú automaticky a tie sa môžu použiť bez zmien. V závislosti od prostredia používania možno budete musieť zmeniť ethernetové nastavenia tak, aby vyhovovali nastaveniam periférnych zariadení.
Táto časť popisuje, ako konfigurovať nastavenia pomocou vzdialeného používateľského rozhrania z počítača.
Na ovládacom paneli vyberte položku [Ponuka] na obrazovke [Domov] a potom vyberte položku [Predvoľby] a nakonfigurujte nastavenia. [Nastavenia ovládača Ethernet]
Vyžadujú sa oprávnenia správcu. Zariadenie je potrebné reštartovať, aby sa nastavenia použili.
1
Prihláste sa k vzdialenému PR v režime správcu systému. Spustenie vzdialeného PR
2
Na stránke portálu vzdialeného používateľského rozhrania kliknite na [Settings/Registration]. Stránka portálu vzdialeného používateľského rozhrania
3
Kliknite na [Network Settings] [Ethernet Driver Settings] [Edit].
Zobrazí sa obrazovka [Edit Ethernet Driver Settings].
4
Zrušte začiarknutie políčka [Auto Detect].
5
Vyberte režim komunikácie.
Za normálnych okolností vyberte položku [Full Duplex]. Keď je sieťový smerovač nastavený na duplexnú komunikáciu, vyberte položku [Half Duplex].
6
Vyberte typ siete Ethernet a kliknite na položku [OK].
7
Reštartujte zariadenie. Reštartovanie zariadenie
Nastavenia sa aplikujú.
99LE-01L