Nastavenie

Po nainštalovaní zariadenia nasledujúcimi krokmi nakonfigurujte želané nastavenia tak, aby ste povolili používanie funkcií.

Model s dotykovým panelom

Kroky 1 až 3 sú nastavenia zariadenia.
Krok 4 je nastavenie pre používanie zariadenia z počítača. Nakonfigurujte toto nastavenie pre každý počítač, ktorý používa zariadenie.
Krok 1
Keď prvýkrát zapnete zariadenie, zobrazí sa obrazovka (Sprievodca inštaláciou), na ktorej môžete nastaviť položky, ktoré sú potrebné pre použitie zariadenia. Nakonfigurujte nastavenia podľa pokynov na obrazovke.
Krok 2
Nakonfigurujte nastavenia siete, ktoré nie sú obsiahnuté v sprievodcovi inštaláciou.
Ak ste sa nepripojili k sieti s využitím sprievodcu inštaláciou, urobte to v tomto kroku.
Krok 3
Nastavte položky potrebné na vykonanie postupov faxovania tak, že sa budete riadiť pokynmi na obrazovke.
Krok 4
Nainštalujte softvér potrebný na používanie zariadenia a akékoľvek ovládače tlačiarne a faxu vo svojom počítači.

Pozri tiež

Zavedenie opatrení na zabránenie neoprávnenému prístupu
Je dôležité, aby ste zaviedli opatrenia proti bezpečnostným rizikám, keď zariadenie používate v sieťovom prostredí. Pozrite si príklady opatrení, ktoré môžete v zariadení zaviesť.
Opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu
Kontrola dostupných funkcií
Funkcie, ktoré sú v zariadení dostupné, sa líšia v závislosti od modelu. Skontrolujte, ktoré funkcie sú dostupné vo vašom modeli.
Podporované funkcie a možnosti
Konfigurácia nastavení potrebných na použitie funkcií zariadenia
V závislosti od vášho modelu možno budú potrebné dodatočné nastavenia. Podrobné informácie o nastaveniach, ktoré sú potrebné pre každú funkciu, nájdete v tejto časti:
Prípravy na tlač
Prípravy na prepojenie s mobilnými zariadeniam a integrácia s cloudovou službou

Model s 5-riadkovým displejom LCD

Kroky 1 až 2 sú nastavenia zariadenia.
Krok 3 je nastavenie pre používanie zariadenia z počítača. Nakonfigurujte toto nastavenie pre každý počítač, ktorý používa zariadenie.
Krok 1
Keď prvýkrát zapnete zariadenie, zobrazí sa obrazovka (Sprievodca inštaláciou), na ktorej môžete nastaviť položky, ktoré sú potrebné pre použitie zariadenia. Nakonfigurujte nastavenia podľa pokynov na obrazovke.
Krok 2
Nakonfigurujte nastavenia siete, ktoré nie sú obsiahnuté v sprievodcovi inštaláciou.
Ak ste sa nepripojili k sieti s využitím sprievodcu inštaláciou, urobte to v tomto kroku.
Krok 3
Nainštalujte softvér potrebný na používanie zariadenia a ovládača tlačiarne vo svojom počítači.

Pozri tiež

Zavedenie opatrení na zabránenie neoprávnenému prístupu
Je dôležité, aby ste zaviedli opatrenia proti bezpečnostným rizikám, keď zariadenie používate v sieťovom prostredí. Pozrite si príklady opatrení, ktoré môžete v zariadení zaviesť.
Opatrenia na zabránenie neoprávnenému prístupu
Kontrola dostupných funkcií
Funkcie, ktoré sú v zariadení dostupné, sa líšia v závislosti od modelu. Skontrolujte, ktoré funkcie sú dostupné vo vašom modeli.
Podporované funkcie a možnosti
Konfigurácia nastavení potrebných na použitie funkcií zariadenia
V závislosti od vášho modelu možno budú potrebné dodatočné nastavenia. Podrobné informácie o nastaveniach, ktoré sú potrebné pre každú funkciu, nájdete v tejto časti:
Prípravy na tlač
Prípravy na prepojenie s mobilnými zariadeniam a integrácia s cloudovou službou
99LE-013