Konfigurovanie WINS

Ak používate zariadenie v sieťovom prostredí, ktoré používa NetBIOS aj TCP/IP, nakonfigurujte službu Windows Internet Name Service (WINS), aby ste skonvertovali názov NetBIOS na IP adresu.
Ak chcete povoliť WINS, uveďte server WINS. WINS nemožno použiť v prostredí IPv6.
Táto časť popisuje, ako konfigurovať nastavenia pomocou vzdialeného používateľského rozhrania z počítača.
Na ovládacom paneli vyberte položku [Ponuka] na obrazovke [Domov] a potom vyberte položku [Predvoľby] a nakonfigurujte nastavenia. [Nastavenia WINS]
Vyžadujú sa oprávnenia správcu. Zariadenie je potrebné reštartovať, aby sa nastavenia použili.
Požadované prípravy
Nastavte názov počítača a názov pracovnej skupiny. Nastavenie názvu počítača a názvu pracovnej skupiny
Pripravte si adresu IPv4 servera WINS a majte ju poruke.
1
Prihláste sa k vzdialenému PR v režime správcu systému. Spustenie vzdialeného PR
2
Na stránke portálu vzdialeného používateľského rozhrania kliknite na [Settings/Registration]. Stránka portálu vzdialeného používateľského rozhrania
3
Kliknite na [Network Settings] [WINS Settings] [Edit].
Zobrazí sa obrazovka [Edit WINS Settings].
4
Začiarknite políčko [WINS Resolution].
5
Zadajte adresu IPv4 servera WINS a kliknite na tlačidlo [OK].
Ak sa IP adresa WINS servera získava zo servera DHCP, má získaná IP adresa prednosť. Konfigurovanie DNS
6
Reštartujte zariadenie. Reštartovanie zariadenie
Nastavenia sa aplikujú.
99LE-01U